Pančićeva putovanja - Bugarska

Tipski lokaliteti:

Rila planina

Može se slobodno reći da klasičan period u izučavanju planinske flore Bugarske počinje botaničkim putovanjima i istraživanjima Josifa Pančića. On je odavno imao želju da prouči planinske biljke u Bugarskoj o čemu svedoči njegov iskaz "S toga postavim kao uslov za ovaj pristanak to, da pored Sofije i Vitoša obiđemo i Rilo, najveće brdo na Balkanskom Poluotoku koje sam više krat sa Viljeg Kola i Strešera na našoj južnoj granici žudno posmatrao, a koje je do sada ciglim jednim botaničarom pohođeno - Fridrichstal-om, što je 1834 g. sa Boué-om putovao.". Navedeni iskaz je deo dogovora sa bečkim entomologom dr Brunerom u vezi zajedničkog istraživačkog puta u Bugarsku u leto 1881. godine. Na putu za Sofiju, preko Pirota, izvedena je višednevna ekskurzija na Staru Planinu i vrh Tri Čuke a potom stižu u Sofiju. Nakon kratkog boravka u Sofiji, Pančić nastavlja put ka vrhovima Vitoše, planine udaljene dva sata,   koja se skoro okomito diže iz ravnice u visinu od 2330 m. Celodnevni boravak se završava povratkom u Sofiju preko manastira Dragaljevce u podnožju Vitoše. Nakon pribavljanja potrebne opreme i pisma za upravu rilskog manastira Pančić i Bruner se upućuju na Rilu, glavno Pančićevo odredište, preko Vladaja, Radomira i Dubnice i svoj istraživački "kamp" smeštaju u Rilskom manastiru odakle prave dnevne izlaske na razne lokacije. Tokom jednog od tih izlazaka stigao je na 100 metara ispod Jelenjeg vrha odakle se vratio sa prikupljenim materijalom u manastir tek oko 3 sata po ponoći. Na planini Rilo, Pančić i Bruner su boravili 5 dana odakle su se vratili u Sofiju i konačno, preko Pirota i Niša, nakon pet dana putovanja, u Beograd. Rezultate ovog putovanja u Bugarsku Pančić je objavio kao rad "Građa za floru kneževine Bugarske", štampan u Glasniku srpskog učenog društva. Dve godine kasnije (1883.), ohrabren rezultatima prvog putovanja, Pančić preduzima novi put u Bugarsku u društvu nekadašnjih učenika a zatim kolega, Žujovića i Đokića. Tom prilikom je njegovo glavno odredište "da obiđem brdo Ceder, za koje mi ljudi u Rilu kazaše da je to najveći vrh Rodope.". Ovaj put se upućuje Dunavom i mala ekspedicija stiže u Lom Palanku 17. jula odakle se upućuju preko Berkovice na Kom. Po povratku u Berkovicu, 20. jula, gde su ostavili stvari, produžavaju za Sofiju u koju stižu kasno istog dana. Tokom nekoliko ekskurzija iz Sofije, obišli su Knjaževo, stigli pod Lilin, ispod Korila i na Vitošu. Krajem jula, tačnije 27. jula, Pančić i saputnici se upućuju dolinom Bistrice na Ceder. Pančić nije stigao do samog vrha na koji su otišla njegova dva saputnika a on se zadržao u podnožju da prikupi biljke oko jezeraca i stenja. U predvečerje, po povratku saputnika sa vrha krenuše i kasno uveče stigoše u Samokov. Tridesetog jula kreću, dolinom Leve Reke, prema Rilskom manastiru gde, na tom putu i u okolini manastira skupljaju novi materijal da bi se zatim uputili prema Sofiji preko Dubnice. Pančić i njegove kolege kreću iz Sofije 6. a u Beograd stižu 11. avgusta. Rezultati ovih istrživanja su publikovani u Glasniku srpskog učenog društva, knjiga 66, 1886.g. kao "Nova grada za floru kneževine Bugarske".

U toku svog putovanja Pančić je prikupio materijal na osnovu kojih je opisao sledeće nove taksone:

Aconitum divergens Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 18 (1883)
Allium melanantherum Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 61 (1883)
Anthemis cinerea Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 39 (1883)
Anthemis orbelica Panč. 1886 Nov. Elem. Fl. Princip. Bulg. 130 (1886)
Barbarea rivularis Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 14 (1883)
Campanula orbelica Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 58 (1883)
Cerastium petricola Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 20 (1883)
Cardamine amethysthea Panč. 1886 Nov. Elem. Fl. Princip. Bulg. 118 (1886)
Cirsium heterotrichum Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 42 (1883)
Filago germanica L. var. flavescens Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 38 (1883)
Geum bulgaricum Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 26 (1883)
Heracleum verticillatum Panč. 1884 Elem. Fl. Bulg. 25 (1883)
Hieracium balcanum Uechtr. ap. Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 46 (1883)
Knautia macedonica Gris. 1844 var. lilascens Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 36 (1883)
Knautia magnifica Boiss. var. flavescens Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 36 (1883)
Oenanthe meoides Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 32 (1883)
Poa alpina L. var. orbelica Panč. 1886 Nov. Elem. Fl. Princip. Bulg. 41 (1886)
Primula farinosa L. var. denudata Panč. 1886 Nov. Elem. Fl. Princip. Bulg. 139 (1886)
Saxifraga aizoon Jacq. var. racemulosa Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg.. 30 (1883)
Scabiosa triniaefolia Gris. var. setigera Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. (1883)
Sempervivum leucanthum Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 30 (1883)
Verbascum jankaeanum Panč. 1886 Nov. Elem. Fl. Princip. Bulg. 32 (1886)
Viola orbelica Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 16 (1883)