Filago germanica L. var. flavescens Panč. 1883

= Filago germanica L. var. lutescens (Jord.) Fiori

 

Pun naziv taksona:

Filago germanica L. var. flavescens Panč., Elem. Fl. Bulg. 198 (1883)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Građa za Floru Kneževine Bugarske. - Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd,1883, knjiga 53, str. 161-231.