Hieracium balcanum Uechtr. ap. Panč. 1883

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Hieracium balcanum Uechtr. ap. Panč. 1883

= Hieracium djimilense Boiss. subsp. balcanum (Uechtr. ap. Panč.) Zahn 1921

= Hieracium velenovskyi Freyn subsp. balcanum (Uechtr. ap. Panč.) Niketić 1995

 

Pun naziv taksona:

Hieracium balcanum Uechtr. ap. Panč., Elem. Fl. Bulg. 206 (1883)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Građa za Floru Kneževine Bugarske. - Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd,1883, knjiga 53, str. 161-231.

 

Locus classicus: Stara planina: Sv. Nikola (Pančić 1883: 46).

Typus: Sv. Nikola, Pančić 11398, 1878, BEOU!

 

Opis: Listova oko 10, sa gornje strane pokriveni razređeno dlakama, postepeno se naviše smanjuju, duguljasto lancetasti, delom podsećaju na oblik violine, suženi i sa proširenom osnovom, obuhvataju stabljiku, sitno nazubljeni. Rizom često sa bočnim rozetama, ove sa dugačkim, lancetastim, plitko lučno nazubljenim listovima. Stabljike sa 6 grančica; glavica do 25. Involukrum 9 mm dugačak, pokriven bogato (antera vrlo bogato) žlezdama; listići involukruma nešto tupi do nešto šiljati. Cvetovi cevasti.

Opšte rasprostranjenje:Endemit istočnog dela Balkanskog poluostrva, rasprostranjen u Srbiji i Bugarskoj.

Rasprostranjenje u Srbiji: Istočna Srbija: Stara planina (Sv. Nikola, Ravno Bučje, Tri čuke i Kopren)

Stanište:vegetacija visokoplaninskih stena i kamenjara na silikatu.