Scabiosa triniaefolia Gris. var. setigera Panč. 1883

 

Pun naziv taksona:

Scabiosa triniaefolia Gris. var. setigera Panč., Elem. Fl. Bulg. 197(1883)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Građa za Floru Kneževine Bugarske. - Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd,1883, knjiga 53, str. 161-231.