Viola orbelica Panč. 1883

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Viola orbelica Panč. 1883

= V. saxatilis Schmidt 1793-1794 subsp. macedoniica (Boissier & Heldreich) Hayek f. orbelica (Panč.) Becker 1910

 

Pun naziv taksona:

Viola orbelica Panč., Elem. Fl. Bulg. 176 (1883)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Građa za Floru Kneževine Bugarske. - Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd,1883, knjiga 53, str. 161-231.

 

Locus classicus: :Rila izmedju manastra Rila i Samokova (Pančić 1883: 16, 20).

Typus: Rila, Pančić 3272, 1883, BEOU!

 

Opis: Jednogodišnja do dvogodišnja sivo beličasta biljka pokrivena vlaknastim ili kovrdžavim dlakama. Stabljka od osnove razgranata, 10-30 cm visoka. Listovi tupo nazubljeni, dugi 6-25 mm, donji okruglasti, gornji elipsoidni do lancetasti. Zalisci izdeljeni, centralni režanj sličan listovima. Cvetovi pojedinačni u pazuhu srednjih i gornjih listova, po 1-3 (5) smešteni na stabljici. Čašični listići kopljasto ušiljeni. Krunica zlatno žuta u osnovi narandžasta sa tamnim linijama, dva puta duža od čašice.. Plod duguljasta čaura kraća od čašice.

Opšte rasprostranjenje: Endemit istočnog dela Balkanskog poluostrva rasprostranjen samo u Bugarskoj na Rili i Pirinu.

Rasprostranjenje u Srbiji:-

Stanište: Vegetacija silikatnih stena i kamenjara.

Ostalo: Zbog izražene dekorativnosti, pre svega u periodu cvetanja (od juna do avgusta) i masovne posete turista na planinama Rila i Pirin koji je kidaju, predlaže se zaštita šire okoline manastira Rila, kao i posebna sezonska zaštita (u vreme cvetanja) na području nacionalnog parka Pirin. Ima status retke (R) vrste.