Poa alpina L. var. orbelica Panč. 1886

= Poa ursina Vel. 1886

 

Pun naziv taksona:

Poa alpina L. var. orbelica Panč., Nov. Elem. Fl. Princip. Bulg. 144 (1886)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Nova građa za Floru Kneževine Bugarske od d-ra J. Pančića. - Glasnik Srpskoga Učenog Društva, Beograd, 1886, knjiga 66, str. 103-146.