Barbarea rivularis Panč. 1883

= Barbarea balcana (Panč.) Panč. 1888

 

Pun naziv taksona:

Barbarea rivularis Panč., Elem. Fl. Bulg. 174 (1883), non Martin-Donos.

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Građa za Floru Kneževine Bugarske. - Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd,1883, knjiga 53, str. 161-231.