Heracleum verticillatum Panč. 1884

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Heracleum verticillatum Panč. 1884

= Heracleum sphondylium L. 1753 subsp. verticillatum (Panč.) Brummitt 1968

= H. pubescens Panč. 1883 non M. Bieb.

 

Pun naziv taksona:

Heracleum verticillatum Panč., Elem. Fl. Bulg. 194 (1883) (ex Fl. Princ. Serb., Addit. 157, 1884).

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Građa za Floru Kneževine Bugarske. - Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd,1883, knjiga 53, str. 161-231.

Pančić, J.: Dodatak Flori Kneževine Srbije od Dr-a Josifa Pančića - Additamenta ad Floram Principatus Serbiae. - Izdanje Kraljevske srpske državne štamparije, Beograd, 1884, 253 str.

 

Locus classicus: Stara planina: Tri čuke (Pančić 1883: 25)

Typus: Stara planina, Tričuke, Pančić 6754, 1883, BEOU!

 

Opis: Dvogodišnja biljka. Stabljika uspravna, krupna, izbrazdana, pokrivena mekim dlakama, u gornjem delu pršljenasto razgranata. Listovi veliki, dvostruko perasto deljeni, pokriveni mekim dlakama, prizemni na dugačkim drškama, gornji sedeći sa širokim rukavcima, liske grubo usečene, udaljeno oštro nazubljene. Vršni štit fertilan, veliki, sa 30-40 zrakova, bočni mnogo manji, sterilni, na dugačkim drškama. Involukruma i involuceluma nema. Cvetovi beli, po obodu štitova zigomorfn. Plodnik obrnuto jajast, na vrhu nešto ugnut. Plod gladak, obrnuto jajast dužine 10 mm. 7.

Opšte rasprostranjenje: Endemit istočnog dela Balkanskog poluostrva, rasprostranjen u istočnoj Srbiji i Bugarskoj.

Rasprostranjenje u Srbiji: Stara planina (Tri čuke).

Stanište: Oko planinskih potoka u alpijskom pojasu.