Knautia macedonica Gris. 1844 var. lilascens Panč. 1883

= Knautia macedonica Gris. f. lilascens (Panč.) Borbas 1904

 

Pun naziv taksona:

Knautia macedonica Gris. var. lilascens Panč., Elem. Fl. Bulg. 196 (1883)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Građa za Floru Kneževine Bugarske. - Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd,1883, knjiga 53, str. 161-231.