Cerastium petricola Panč. 1883

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Cerastium petricola Panč. 1883

= Cerastium rectum Friv. subsp. petricola (Panč.) H. Gartner 1939

= C. campanulatum Grisebach 1843

= C. campanulatum Vivian f. ciliata Formanek 1899

 

Pun naziv taksona:

Cerastium petricola Panč., Elem. Fl. Bulg. 180 (1883)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Građa za Floru Kneževine Bugarske. - Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd,1883, knjiga 53, str. 161-231.

 

Locus classicus:Rila izmedju manastra Rila i Samokova (Pančić 1883: 20).

Typus: nije pronadjen!

 

Opis: Jednogofišnja do dvogodišnja žlezdasto dlakava od osnove razgtanata biljka.. Listovi 5-25 mm dugi i 5-10 mm široki, donji jajasto klinasti na dužim drškama, gornji jajasto duguljasti na kraćim drškama. Cvast je slabo razgranati dihazijum sa malim brojem cvetova. Cvetne drške tanke, dva puta duže od čašice, razredjeno žlezdaste. Čašica 3-7 mm duga, pokrivena običnim i žlezdastim dlakama, krunični listići skoro jajasti na vrhu urezani, do dva puta duži od čašice. Tučkova 5-10. Plod zakrivljena čaura 7-10 mm duga, sa unazad okrenutim zupcima.

Opšte rasprostranjenje: Endemit istočnog dela Balkanskog poluostrva, rasprostranjen u Bugarskoj i Makedoniji.

Rasprostranjenje u Srbiji: -

Stanište: Vegetacija silikatnih stena i kamenjara.