Allium melanantherum Panč. 1883

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Allium melanantherum Panč. 1883

= Allium thracicum Halcsy & Georgijev 1891

= A. achaium Stojanov & Stefanov 1925

 

Pun naziv taksona:

Allium melanantherum Panč., Elem. Fl. Bulg. 224 (1883)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Građa za Floru Kneževine Bugarske. - Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd,1883, knjiga 53, str. 161-231.

 

Locus classicus: : Oko Vlasinskog jezera i na Plani u okolini Vranja (Pančić 1883: 61).

Typus: Vlasina, Pančić 11883, 1886, BEOU!

 

Opis: Višegodiišnja biljka, 20-40 cm visoka. Lukovica jajasta, prosta, sa izdeljenom skoro crnom spoljašnjom tunikom, vlakna tunke teku skoro uporedo. Stablo tanko , cilindrično, uspravno ili blago nagnuto , do sredine lisnato, nešto duže od lišća. Lišće uzano-linearno, 1-1,5 mm široko, po obodu nazubljeno, odozgo žljebovito, odozdo sa istaknutim rebrom. Spata dvolisna, rasečena, bazalni delovi široko meškoliko naduveni, sa 5-7 nerava, u gornjem delu izvučeni u bodlju. Cvast mnogocvetna, rastresita, sa mnogobrojnim rasplodnim lukovicama. Cvetne drške sve jednake dužine, ređe su iste dužine sa listićima perigona, ponekad dva puta duže. Perigon cilindričan, 7-10 mm dugačak, sa bledocrvenkastim zatupastim listićima sa tamnocrvenim istaknutim rebrima. Prašnici znatno kraći od listića perigona. Prašnički konci šilasti. Prašnice eliptične, olovnosive do mrke. Plodnk duguljast. Stubić u cvetu ukrit. Semena sivomrka. 7-8

Opšte rasprostranjenje: Bugarska i južna Srbija. Endemična vrsta Balkanskog poluostrva.

Rasprostranjenje u Srbiji: Oko Vlasinskog jezera, na Plani u okolini Vranja, Stara planina (Bata, Koprem, Vražja glava), Ostrozub.

Stanište: Sušni visokoplaninski pašnjaci.