Verbascum jankaeanum Panč. 1886

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Verbascum jankaeanum Panč. 1886

= V. graceum Velen. 1891

= V. graceum Heldr. & Sart. var. jankeanum (Panč.) Hayek 1931

 

Pun naziv taksona:

Verbascum jankaeanum Panč., Nov. Elem. Fl. Princip. Bulg. 135 (1886)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Nova građa za Floru Kneževine Bugarske od d-ra J. Pančića. - Glasnik Srpskoga Učenog Društva, Beograd, 1886, knjiga 66, str. 103-146.

 

Locus classicus: :Rila, okolina manastira Rila (Pančić 1886: 136).

Typus: Rila, Pančić 7481, 1883, BEOU!

 

Opis: Dvogodišnja biljka. Stablo do 100 cm visoko, sivaksto-belo, pokriveno zvesdastim dlakama. Donji listovi na dugim drškama, izduženo lancetasti, odozgo zeleni, odozdo bledi. Listovi stabla sedeći, jajasti vrlo ušiljeni. brakteje linearno zašiljene, nadvisuju cvetove. Cvast rastresitai razgranata metlica, cvetovi grupisani u razmaknute grupe od 4-7 cvetova. Krunica žuta sa prašničkim koncima pri osnovi belo dlakavim. Čaura jajasta, duguljasta, gola, duplo duža od čašice.

Opšte rasprostranjenje: Endemit istočnog dela Balkanskog poluostrva rasprostranjen samo u Bugarskoj na Rili, Zapadnoj Staroj planini i Osogovskim planinama.

Rasprostranjenje u Srbiji: -

Stanište: Visokoplaninske livade i pašnjaci na visinama izmedju 1400 i 1900 m.

Ostalo: Vrsta je ugrožena zbog narastajućeg turizma u okolini manastira Rila (locus clasicus). Brojni turisti je nekontrolisano sabiraju za bukete. Predlaže se hitna zakonska zaštita vrste, kao i njenih staništa na području Bugarske.