Bibliografija Josifa Pančića

U toku svog naučnog veka u periodu od 1842. do 1888. godine, Josif Pančić je rezultate svojih prirodnjačkih istraživanja na području Srbije, Crne Gore, Bugarske i tadašnje Austro-Ugraske objavio u 26 naučnih radova iz oblasti botanike i 4 značajna rada iz oblasti zoologije. Pored toga,  rezultate svojih istraživanja kao i dotadašnja savremena znanja iz prirode Srbije i drugih zemlja objavio je u dvadesetak stručnih i popularnih članaka koji su objavljivani u raznim novinama i nastavnim glasilima.

Svoje nastavne aktivnosti ovekovečio je izdavanjem 4 udžbenika za učenike osnovne i velike škole koji su štampani u većem broju izdanja.

O radovim Josifa Pančića kao i o radovima i tekstovima o samom Pančiću napisan je veći broj bibliografija. Najkompletniji prikazi koji su korišteni i za ovaj pregled publikovani su 1998 u Sabranim delima Josifa Pančića:

Tatić, B., Ćurčić, M. P. B., Karamata, S. (1998): RADOVI JOSIFA PANČIĆA. - In: Tatić, B., et al. (eds) Život i delo Josifa Pančića; Sabrana dela Josifa Pančića 11: 263-275, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

Tatić, B., Ćurčić, M. P. B., Karamata, S. (1998): RADOVI O JOSIFU PANČIĆA I RADOVI U KOJIMA SE POMINJE JOSIF PANČIĆ. - In: Tatić, B., et al. (eds) Život i delo Josifa Pančića; Sabrana dela Josifa Pančića 11: 276-332, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

  1. Botanički radovi Josifa Pančića

  2. Zoološki radovi Josifa Pančića

  3. Ostali stručni i popularni članci Josifa Pančića

  4. Udžbenici Josifa Pančića

  5. Najznačajniji radovi o Josifu Pančiću