Najznačajniji radovi o Pančiću

Adamović, Živko R., Janković Milorad M.: Josif Pančić - ekolog i biogeograf - Josif Pančić - écologiste et biogéographe.- U: Josif Pančić - Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1976, knjiga 28, str. 251- 286. (Katalog za izložbu " Josif Pančić" ).

Adamović, Živko R.: Josif Pančić - entomolog - Josif Pančić - entomologiste.- U: Josif Pančić - Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1976, knjiga 28, str. 219-234. (Katalog za izložbu " Josif Pančić" ).

Diklić, Nikola L: Pogovor uz " Floru u okolini beogradskoj" .- U: Botanički radovi I / Josif Pančić, ur. Nikola Diklić, Budislav Tatić, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998, Josif Pančić. Sabrana dela, knjiga 2, str. 387 - 394.

Diklić, Nikola, Nikolić, Vojislav: Radovi koje je napisao Pančić. Radovi napisani o Josifu Pančiću.- U: Josif Pančić - Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 1976, knjiga28, str. 429 436. (Katalog za izložbu " Josif Pančić" ).

Diklić, Nikola, Tatić , Budislav (urednici): Botanički radovi I. - Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998, Josif Pančić. Sabrana dela, knjiga 2, 399 str.

Diklić, Nikola: Pančićev rad u oblasti fitotaksonomije - otkrića za nauku novih biljnih vrsta. - U: Josif Pančić, Život i delo - Josif Pančić sabrana dela knj. 11, ur. Tatić, B., Ćurčić, B., Janković, M., Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva Beograd, 1998, str. 243-258.

Diklić, Nikola: Josif Pančić (1814 - 1888). - U: Život i delo srpskih naučnika (Lives and work of the Serbian scientistis) / ur. Miloje Sarić, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1996, Biografije i bibliografije, Knjiga I, II odeljenje, Odbor za proučavanje života i rada naučnika u Srbiji i naučnika srpskog porekla, Knjiga 1, str. 1 - 61.

Diklić, Nikola: Josif Pančić i evolucionizam - Josif Pančić et l’evolutionnisme. -U: Josif Pančić - Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, Beograd 1976, knjiga 28, str. 191 - 208. (Katalog za izložbu " Josif Pančić" ).

Diklić, Nikola: Pogovor uz " Floru Kneževine Srbije" Josifa Pančića.- U: Flora Kneževine Srbije. Dodatak Flori Kneževine Srbije / Josif Pančić, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997, Josif Pančić. Sabrana dela, knjiga 1. str. 707 - 713.

Diklić, Nikola: Trajne naučne vrednosti Pančićeve " Flora Kneževine Srbije" .- U: Spomenica o proslavi 100-godišnjice " Flore Kneževine Srbije" od Josifa Pančića. (Svečani skup SANU) 23. XII 1974 / ur. Petar Stevanović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 1975, Spomenice, knjiga I, Odeljenje prirodno - matematičkih nauka, knjiga 1, str. 39 - 48.

Đorđević, Živojin: Josif Pančić.- U: Pedagoški radovi Dr. Josifa Pančića s predgovorom o Josifu Pančiću od Dr. Živojina Đorđevića profesora universiteta / ur. Milan Šević, Pedagogijska knjižnica, sveska 34. i 35., Izdanje knjižarnice Rajkovića i Đurkovića, Beograd, 1926, str. 3 - 18.

Fukarek, Pavle: Pančićeva dendrologija Srbije.- U: Pančićev zbornik u spomen 150. godišnjice njegovog rođenja - Recueil des Travaux édité a l’occasion du 150 anniversaire de la naissance de Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1967, Odeljenje prirodno - matematičkih nauka, str. 69 - 97.

Fukarek, Pavle: Pančićevo otkriće omorike i njena dalja proučavanja.- U: Pančićev zbornik u spomen 150. godišnjice njegovog rođenja - Recueil des Travaux édité a l’occasion du 150. anniversaire de la naissance de Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1967, Odeljenje prirodno - matematičkih nauka, str. 27 - 67, Beograd.

Glišić, Ljubiša M.: Pančić kao ispitivač flore i vegetacije Srbije i susednih zemalja Balkanskog poluostrva.- U: Spomenica o svečanom skupu povodom 150-te godišnjice od rođenja Josifa Pančića / ur. Milan Bartoš, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1965, Posebna izdanja, knjiga CCCLXXXII, Spomenice, knjiga 27, str. 23 - 30.

Glišić, Ljubiša M.: Pančić kao osnivač prirodnjačkih ustanova, prosvetni radnik i rodoljub.- U: Spomenica Josifa Pančića, Srpska kraljevska akademija, Beograd, 1939, Posebna izdanja, knjiga CXXVIII, Spomenice, knjiga 10, Izdanje zadužbine Veljka Savića, knjiga 18, str. 13 - 31.

Glišić, Ljubiša: Život i rad velikog naučnika i rodoljuba dr. Josifa Pančića - La vie et l’oeuvre du grand savant et patriote, le Dr. Josif Pančić.- U: Josif Pančić - Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 1976, knjiga28, str. 25 - 51. (Katalog za izložbu " Josif Pančić" ).

Grujić, Vladimir: Josif Pančić kao profesor Liceja i Velike škole u Beogradu. - Godišnjak grada Beograda, 1964, knj. IX - X, 1962 - 1963, str. 99 - 123.

Grujić, Vladimir: Rad dr-a Josifa Pančića na reformi obrazovanja u Srbiji.- U: Zbornik radova sa četrnaestog naučnog sastanka 5 -7. Jun 1965 Skopje - Ohrid / ur. Andreja Delini, Slobodan Đorđević. Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije, Beograd 1965, str. 256 - 264.

Jakovljević, Stevan J.: Životopis Josifa Pančića.- U: Spomenica Josifa Pančića, Srpska kraljevska akademija, Beograd, 1939, Posebna izdanja, knjiga CXXVIII, Spomenice, knjiga 10, Izdanje zadužbine Veljka Savića, knjiga 18, str. 33 - 45.

Janković, Draga: Josif Pančić - ihtiolog, Josif Pančić - ichtyologiste.- U: Josif Pančić - Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1976, knjiga 28, str. 243 - 249. (Katalog za izložbu " Josif Pančić" ).

Janković, Draga: Josif Pančić kao ihtiolog.- U: Pančićev zbornik u spomen 150. godišnjice njegovog rođenja - Recueili des Travaux édité a l’occasion du 150 anniversaire de la naissance de Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1967, Odeljenje prirodno - matematičkih nauka, str. 187 - 191.

Janković, Milorad M., Vasić, Živomir V.: Naučni i nastavni doprinos Josifa Pančića. - Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, Beograd, 1964, Serija B Biološke nauke, knjiga 19, str. 5 -24.

Janković, Milorad M.: Ekološke grupe biljaka Srbije prema Josifu Pančiću. - Glasnik Botaničkog Zavoda i Bašte Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1967, Tome II nov. ser. No 1 - 4, 1962 - 1964, str. 9 - 34.

Janković, Milorad M.: Josif Pančić i zaštita prirode, Josif Pančić et la protection du milieu naturel.- U: Josif Pančić - Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1976, knjiga 28, str. 124 - 189. (Katalog za izložbu " Josif Pančić" ).

Janković, Milorad M.: Josif Pančić, preteča naše fitoekologije i fitogeografije.- U: Pančićev zbornik u spomen 150. godišnjice njegovog rođenja (Recueil des travaux édité a l’occasion du 150 anniversaire de la naissance de Josif Pančić) / ur. Mladen Josifović. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1967, Odeljenje prirodno - matematičkih nauka, str. 99 - 126.

Janković, Milorad M.: Pančićeva " Flora Kneževine Srbije" i istorijski razvoj florističkih proučavanja u Srbiji.- U: Spomenica o proslavi 100-godišnjice " Flore Kneževine Srbije" od Josifa Pančića. (Svečani skup SANU) 23. XII 1974 / ur. Petar Stevanović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1975, Spomenice, knjiga I, Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, knjiga 1, str. 17 - 30.

Josifović Mladen (urednik): Josif Pančić - Josif Pančić .- Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1976, knjiga 28, str. 1 - 439. (Katalog za izložbu " Josif Pančić" ).

Josifović, Mladen (urednik): Zbornik radova sa simpozijuma povodom 100. godišnjice prve Jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića. Recueil dei Travaux du Symposium a l’occasion du 100-anniversaire de la premiere dendrologie Yougoslavie de Josif Pančić. - Srpska akademija nauka i umetnosti, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Beograd 1974, Naučni skupovi, Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, knjiga 1, VII + 236 str.

Jovanović, Branislav: Pančić - dendrolog - Pančić - dendrologue.- U: Josif Pančić - Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1976, knjiga 28, str. 91 - 124. (Katalog za izložbu " Josif Pančić" ).

Jovanović, Branislav: Pančićeva dendrologija - šumsko drveće i šiblje u Srbiji i njen značaj. -Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd, 1973, Serija A, Šumarstvo 2, 44. Uvodni referat sa Simpozijuma povodom stogodišnjice prve jugoslovenske dendrologije Josifa Pančića (1871 - 1971) održanom na Goču od 1 - 3 oktobra 1971. godine u organizaciji SANU i Akademije nauka BiH, str. 79 - 88.

Jović, Vidojko: Josif Pančić i arheologija, - povodom stogodišnjice Pančićeve smrti. - Glasnik Srpskog arheološkog društva, Beograd, 1989, (god. V), broj 5, str. 139 - 141.

Jović, Vidojko: Josip Pančić kao geolog (u povodu stogodišnjice smrti). - Priroda, Zagreb, 1989, Godište LXXVII, 1988/ 89, broj 8, str. 18 - 21.

Jurišić, Živojin J.: Dr. Josif Pančić. Biografska skica. Od Ž. J. Jurišića kustosa botaničkog kabineta. Čitano na prvom skupu društva " Pančić" 8. januara 1889 god. - Geološki anali Balkanskoga poluostrva, Beograd, 1889, knjiga prva, str.170 - 195.

Jurišić, Živojin: Pregled spisa D-ra Josifa Pančića. - Prosvetni glasnik, Beograd, april - maj 1914, XXXV, br. 4 i 5, str. 365 - 381. (Nastavak ovog članka trebalo je da bude objavljen u broju 6 Prosvetnog glasnika koji zbog izbijanja rata nije nikada izašao).

Jurišić, Živojin J.: Dr. Josif Pančić. Essai de biographie de Ž. J. Jurišić Conservateur du Cabinet Botanique.- U: Josif Pančić - Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1976, knjiga 28, str. 411 - 428. (Katalog za izložbu " Josif Pančić" ).

Kanitz, Ágost: Emlékbeszéd Pancsics József külsö targol, A magyar tudomános akademia elthúnyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, VIII kötet, 3. szam, (obvastatott a. m. t. akadémiának 1893. deczember 18-án tartott osszes ülésén). - Magyar Tudományos akadémia, Budapest, 1894, k. VII, 3. szam., pp. 141 - 175.

Matvejev, Sergije D.: Josif Pančić - ornitolog - Josif Pančić - ornithologiste.- U: Josif Pančić - Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1976, knjiga 28, str. 235 - 242. (Katalog za izložbu " Josif Pančić" ).

Matvejev, Sergije D.: Josif Pančić - zoolog - Josif Pančić - zoologiste.- U: Josif Pančić - Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1976, knjiga 28, str. 209 - 218. (Katalog za izloćbu " Josif Pančić" ).

Matvejev, Sergije D.: Josif Pančić kao ornitolog.- U: Pančićev zbornik u spomen 150. godišnjice njegovog rođenja Recueil des Travaux édité a l’occasion du 150 anniversaire de la naissance de Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1967, Odeljenje prirodno - matematičkih nauka, str. 175 - 185.

Mayer, Ernest, Diklić, Nikola: Nomenclator Pancicianus.- U: Pančićev zbornik u spomen 150. godišnjice njegovog rođenja - Recuel des Travaux édité a l’occasion du 150 anniversaire de la naissance de Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1967, Odeljenje prirodno - matematičkih nauka, str. 3 - 26.

Mitranović, Danka: Pančićev život - La Vie de Josif Pančić. - Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1964, Posebna izdanja, knjiga CCCLXXV, Odeljenje prirodno - matematičkih nauka, knj. 33. - 181 str.

Nikolić, Vojislav, Diklić, Nikola: Josif Pančić - botaničar - Josif Pančić - botaniste.- U: Josif Pančić - Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1976, knjiga 28, str. 53 - 90. (Katalog za izložbu"Josif Pančić" ).

Pavlović, Stojan, Stevanović, Petar: Doprinos Josifa Pančića razvitku mineralogije i geologije u Srbiji. - Contribution de Josif Pančić au développement de la minéralogie et de la géologie en Serbie.- U: Josif Pančić - Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1976, knjiga 28, str. 301 - 344. (Katalog za izložbu " Josif Pančić" ).

Radovanović, Milutin: Josif Pančić kao zoolog.- U: Pančićev zbornik u spomen 150. godišnjice njegovog rođenja - Recueol des Travaux édité a l’occasion du 150 anniversaire de la naissance de Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1967, Odeljenje prirodno - matematičkih nauka, str. 145 - 156.

Stankovič, Siniša: Pančić kao ispitivač srpske faune.- U: Spomenica Josifa Pančića, Srpska kraljevska akademija, Beograd, 1939, Posebna izdanja, knjiga CXXVIII, Spomenica, knjiga 10, Izdanje zadužbine Veljka Savića, knjiga 18, str. 59 65.

Stanković, Siniša: Pančić kao osnivač domaće zoologije.- U: Spomenica o svečanom skupu povodom 150-te godišnjice od rođenja Josifa Pančića / ur. Milan Bartoš, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1965, Posebna izdanja, knjiga CCCLXXXII, Spomenice, knjiga 27, str. 31 - 37.

Stefanov, Boris, Kitanov, Boris: Izučavaniata vrhu florata na Balgaria na Josif Pančić.- U: Pančićev zbornik u spomen 150. godišnjice njegovog rođenja - Recueil des Travaux édité a l’occasion du 150 anniversaire de la naissance de Josif Pančić / ur. Mladen Josifović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1967, Odeljenje prirodno - matematičkih nauka, str. 139 - 144.

Tadić, Ante: Monografija o Josifu Pančiću. - " Priroda" , Zagreb, Veljača - Februar 1965, god. LII, br. 2, str. 64. (O monografiji D. Mitranović).

Vouk, Vale: Josif Pančić u svijetlu današnje botaničke nauke.- U: Spomenica Josifa Pančića, Srpska kraljevska akademija, Beograd, 1939, Posebna izdanja, knjiga CXXVIII, Spomenica, knjiga 10, Izdanje zadužbine Veljka Savića, knjiga 18, str. 47 -58.

Živojinović, S.: Pančićev rad na istraživanju entomofaune Srbije.- U: Pančićev zbornik u spomen 150. godišnjice njegovog rođenja - Recueil des Travaux édité a l’occasion du 150 anniversaire de la naissance de Josif Pančić / ur. Milan Josifović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1967, Odeljenje prirodno - matematičkih nauka, str. 165 - 174.