Ostali Pančićevi stručni i popularni članci

Pančić, J.: Šafran. Napisao dr. J. Pančić. - Glasnik Srbskog učenog društva, Beograd, 1865, Knjiga I, sveska XVII (starog reda), str. 213-252

Pančić, J.: Kopaonik i njegovo podgorje. Na Sv. Savu 1869. g. u Velikoj školi čitao Dr. J. Pančić, Beograd. - Državna Štamparija, 1869.-23 str.

Pančić, J.: Nešto o našim šumama. Prilikom zatvaranja prvog izloga zemaljskih proizvoda 4. Oktobra 1870 u Kragujevcu čitao Dr. J. Pančić. - Državna štamparija, Kragujevac, 1870, 24 str.

Pančić, J.: Dr. Roberto de Vizijani. Nekrolog. - Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd, 1879, knjiga XLVII, str. 312-315.

Pančić, J.: Dr Roberto de Vizijani. Nekrolog, napisao dr. Josif Pančić. - Beograd, 1879, 25 str. (Iz Glasnika Srpskog Učenog Društva, sv. XLVII)..

Pančić, J.: Soko-Banja. Prvi meteorit u Srbiji. (Čitano u sednici prir. mat. odseka Učenog društva 21. apr. 1879.). - Glasnik Srpskog Učenog Društva, Beograd, 1880, knjiga XLVIII, str. 241-272.

Pančić, J.: Soko-Banja. Prvi meteorit u Srbiji (Šitano na sednici prir. mat. odseka Učenog društva 21. aprila 1879. god). - Državna štamparija, Beograd, 1880, str. 32 (Preštampano iz Glasnika, sv. XXXXVIII)

Pančić, J.: Izveštaj G. d-ra Josifa Pančića, profesora Velike škole, od 9. novembra 1879. godine. -Prosvetni glasnik Beograd, 16. 5. 1880, Godina I, I sveska, str. 13-14.

Pančić, J.: Čovek u predistorijsko doba. (Govorio dr. Josif Pančić na Sv. Savu, 1870. godine). - Starinar srpskog arheološkog društva, Beograd, 1. 1. 1885, godina 2, broj 1, str. 1-18.

Pančić, J.: Ribarstvo u Srbiji. - Srpske novine, Beograd, 8. 3. 1986, God. LIII, Br.54, str. 214-215.

Pančić, J.: Ribarstvo u Srbiji. - Beograd, 1886, 15 str.

Pančić, J.: O poreklu žita. - Težak, Beograd, juli 1887, godina XVIII, broj 7, str. 385-402.

Pančić, J.: O poreklu žita. Napisao Dr. Josif Pančić. - Kraljevsko-srpska državna štamparija, Beograd, 1887, 20 str. (Preštampano iz Težaka).

Pančić, J.: Iz prirode. Manji spisi dr. Josifa Pančića. (Uredio Živan Živanović). - Srpska književna zadruga, Beograd, 1893, knj. 13., XXIX+182 str.

Pančić, J.: Zlato. - U: Iz prirode. Manji spisi dr. Josifa Pančića ur. Živan Živanović, Srpska književna zadruga, Beograd, 1893, knj.13, str. 3-31.

Pančić, J.: Kopaonik i njegovo podgorje. - U: Iz prirode. Manji spisi dr. Josifa Pančića ur. Živan Živanović, Srpska književna zadruga, Beograd, 1893, knj. 13, str. 32-58.

Pančić, J.. Nešto o našim šumama. - U: Iz prirode. Manji spisi dr. Josifa Pančića ur. Živan Živanović, Srpska književna zadruga, Beograd, 1893, knj. 13, str. 59-78.

Pančić, J.: Jestastvenica u osnovnoj školi. - U: Iz prirode. Manji spisi dr. Josifa Pančića ur. Živan Živanović, Srpska književna zadruga, Beograd, 1893, knj. 13, str. 79-122.

Pančić, J.: Čovek u predistorisko doba. - U: Iz prirode. Manji spisi dr. Josifa Pančića ur. Živan Živanović, Srpska književna zadruga, Beograd, 1893, str. 123-148..

Pančić, J.: O poreklu žita. - U: Iz prirode. Manji spisi dr. Josifa Pančića Ur. Živan Živanović, Srpska književna zadruga, Beograd, 1893, str. 149-182.

Pančić, J.: Ribarstvo u Srbiji. -Težak, Beograd, 28. 9.1908, Godina XXXIX, broj 39, str. 353-356.

Pančić, J.: Ribarstvo u Srbiji. - Napisao Dr. Josif Pančić, Srpsko poljoprivredno društvo, Beograd, 1908, 10 str. (Preštampano iz br. 54 Srpskih novina od 8 marta 1886 god.).

Pančić, J.: Prvo Pančićevo putovanje sa licejcima po Srbiji. - Nastavnik, Beograd, januar-februar 1914, knjiga XXV, 1.-2. sveska, str. 3-30.

Pančić, J.: Prvo Pančićevo putovanje sa Licejcima po Srbiji. - Muzej srpske zemlje, Beograd, 1914, knj. 12, 13 str. (Odštampano iz Nastavnika).

Pančić, J.: Jestastvenica u osnovnoj školi. - U: Pedagoški radovi Dr. Josifa Pančića s predgovorom o Josifu Pančiću od Dr. Živoina Đorđevoća profesora univerziteta, Pedagogijska knjižnica, Izdanje knjižarnice Rajkovića i Đurkovića, Beograd, 1926, sveska 34. i 35., str. 19-49.

Pančić, J.: Jestastvenica u srednjoj školi. 1. Izveštaj ministru prosvete od 9. novembra 1879. - U: Pedagoški radovi Dr. Josifa Pančića s predgovorom o Josifu Pančiću od Dr. Živojina Đorđevića profesora univerziteta, Pedagogijska knjižnica, Izdanje knjižarnice Rajkovića i Đurkovića, Beograd, 1926, sveska 34 i 35., str. 50-52.

Pančić, J.: Jestastvenica u srednjoj školi. 2. Iz predgovora Flori u okolini beogradskoj, peto izdanje flore, Beograd 1888. - U: Pedagoški radovi Dr. Josifa Pančića s predgovorom o Josifu Pančiću od Dr. Živojina Đorđevića profesora universiteta, Pedagogijska knjižnica, Izdanje knjižarnice Rajkovića i Đurkovića, Beograd, 1926, sveska 34. i 35., str. 53 57.

Pančić, J.: O naučnom radu. 1. koristi od botaničke bašte. - U: Pedagoški radovi Dr. Josifa Pančića s predgovorom o Josifu Pančiću od Dr. Živojina Đorđevića profesora universiteta, Pedagogijska knjižnica, Izdanje knjižarnice Rajkovića i Đurkovića, Beograd, 1926, sveska 34. i 35., str. 58-60.

Pančić, J.: O naučnom radu. 2. Velikoškolskoj omladini. - U: Pedagoški radovi dr. Josifa Pančića s predgovorom o Josifu Pančiću od Dr. Živojina Đorđevića profesora universiteta, Pedagogijska knjižnica, Izdanje knjižarnice Rajkovića i Đurkovića, Beograd, 1926, sveska 34. i 35., str. 60-61.

Pančić, J.: O naučnom radu. 3. Poslanica akademičarima. - U: Pedagoški radovi Dr. Josifa Pančića s predgovorom o Josifu Pančiću od Dr. Živojina Đorđevića profesora universiteta, Pedagogijska knjižnica, Izdanje knjižarnice Rajkovića i Đurkovića, Beograd, 1926, sveska 34. i 35., str. 61-62.