Pančićevi zoološki radovi

Pančić, J.: Ribe u Srbiji (Pisces Serbiae), Spisao Dr. Josif Pančić. - Glasnik društva Srbske Slovesnosti, Beograd, 1860, knjiga XII, str. 500-667.

Pančić, J.: Ribe u Srbiji; Spisao dr. Josif Pančić. Pisces Serbiae auctore Dre. Josepho Pančić. - Državna štamparija. Beograd, 1860, 170 str. (Iz Glasnika Društva Srbske Slovesnosti, sv XII).

Pančić,J.: Ptice u Srbiji. Po analitičkom metodu složio Dr. Josif Pančić. - Državna štamparija, Beograd, 1867, 80 str.

Pančić, J.: Građa za faunu Kneževine Srbije. Napisao Dr. Josif Pančić. - Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd, 1869, knjiga IX, sveska XXVI staroga reda, str. 62-103.

Pančić, J.: Ortoptere u Srbiji od Dr. Jos. Pančića. - Orthoptera in Serbia hucdum detecta auctore Dre J. Pančić. - Glasnik Srpskog Učenog Društva, Beograd, 1883, drugo odelenje, knjiga XV, str. V-X, 1-172.