Pančićevi udžbenici

Pančić, J,: Jestastvenica za učenike Velike škole. Deo prvi: Zoologija. Zoologija po Miln-Edvardsu, Agasicu i Lajnisu. Napisao dr. Josif Pančić. - Državna štamparija, Beograd, 1864, (4)+ 364 str.

Pančić, J.: Jestastvenica za učenike Velike škole. Deo treći Mineralogija i Geologija. Mineralogija i Geologija po Naumanu i Bedantu. Napisao dr. Josif Pančić. - Državna štamparija, Beograd, 1867, (12)+ 445 str.

Pančić, J.: Jestastvenica za učenike Velike škole. Deo drugi Botanika. Botanika po Šlajdenu. Napisao Dr. Josif Pančić. - Državna štamparija, Beograd, 1868, VII+402 str.

Pančić, J.: Jestastvenica za učenike Velike škole. Deo drugi. Botanika. Botanika po Šlajdenu. Napisao Dr. Josif Pančić (drugo izdanje). - Državna štamparija, Beograd, 1873, VII+402 str.

Pančić, J.: Jestastvenica u osnovnoj školi. - Škola, Beograd, 10. 3. 1876, God IX, Broj 8, str. 113-120.

Pančić, J.: Jestastvenica u osnovnoj školi. (Nastavak). - Škola, Beograd, 20. 3. 1876, God IX, Broj 9, str. 129-135.

Pančić, J.: Jestastvenica u osnovnoj školi. (Nastavak). - Škola, Beograd, 1. 4. 1876, God IX, Broj 10, str. 145-148.

Pančić, J.: Jestastvenica u osnovnoj školi. (Nastavak). - Škola, Beograd, 10. 4. 1876, God IX, Broj 11, str. 161-164.

Pančić, J.: Jestastvenica u osnovnoj školi. (Svršetak). - Škola, Beograd, 20.4.1876, God IX, Broj 12, str. 177-183.

Pančić, J.: Jestastvenica u osnovnoj školi. Napisao Dr. Josif Pančić. - Državna štamparija, Beograd, 1876, 42 str. (Preštampano iz Škole g. IX, br.8, 9, 10, 11, i 12)