ORGANIZACIJA BOTANIČKE BAŠTE

 

U Institutu za botaniku i Botaničkoj bašti, se nastavna i naučna delatnost ostvaruje kroz rad: Katedre za ekologiju i geografiju biljaka; Katedre za algologiju, mikologiju i lihenologiju; Katedre za morfologiju i sistematiku biljaka; Katedre za mikrobiologiju i Katedre za fiziologiju biljaka. Katedre Instituta organizuju nastavu za studente Biološkog fakulteta i naučni rad iz oblasti:

O gajenju i održavanju ukupnog biljnog fonda Botaničke bašte, koga danas čini oko 2000 vrsta drveća, žbunja i zeljastih biljaka, brine se odgovarajuća služba Biološkog fakulteta.

 

1. PROSTOR BOTANIČKE BAŠTE
2. ŠTA JE FUNKCIJA BOTANIČKE BAŠTE ?
3. ORGANIZACIJA BOTANIČKE BAŠTE
4. HERBARIJUM I ZBIRKE
4. BIBLIOTEKA
5.
RADNO VREME