BIBLIOTEKA

Biblioteka8.jpg (15381 bytes) Biblioteka7.jpg (13157 bytes)

Velikani srpske botanike su dobro znali da pravog naučnog rada nema bez komunikacije sa naučnom javnošću širom sveta. Otuda i nije iznenađujuće da je Biblioteka Instituta za botaniku i Botaničke bašte "Jevremovac" jedna od najstarijih i najbogatijih na ovim prostorima. Pored 200 naučnih i stručnih časopisa, Biblioteka sadrži i preko 6000 knjiga. Neki od časopisa, kao što je Flora, primaju se u kontinuitetu već duže od 150 godina - od 1818. Među knjgama se mogu naći i pravi rariteti velike muzejske vrednosti, kao što su Flora Graeca, retko izdanje (1806-1826), Plantae Rariores Hungariae (1802), koje su rukom oslikane. Posebnu vrednost Biblioteke predstavlja komplet od 10 tomova Flora Graeca, koji pored Botaničke bašte "Jevremovac" poseduje još samo 5 naučnih centara u svetu. Najstarija izdanja koja sadrži Biblioteka su svakako Clusii Historia Plantarum (Kluzijeva istorija biljak) štampana 1601. godine u Antverpenu i Istorija sveta Plinija Mlađeg (L'Historie du Monde de C. Pline Second) izdata 1562. godine u Lionu.

 

ČASOPIS INSTITUTA ZA BOTANIKU

Nedeljko Kosanin

Časopis "Glasnik Instituta za botaniku i Botaničke bašte" pokrenuo je Prof. Nedeljko Košanin 1928. godine. Mnogi poznati domaći i strani autori su objavljivali svoje radove u "Glasniku" iz svih oblasti botanike, prvenstveno iz anatomije, sistematike, ekologije i fiziologije biljaka.

Glasnik3.jpg (6880 bytes) Od 1959. godine izlazi nova serija "Glasnika" koji je i dalje otvoren za autore iz celog sveta. Institut za Botaniku šalje "Glasnik" u razmenu sa 80-ak botaničkih časopisa iz različitih delova sveta, i na taj način obogaćuje svoj bibliotečki fond i omogućava efikasnu razmenu najnovijih naučnih informacija između domaćih i stranih naučnika.

1. PROSTOR BOTANIČKE BAŠTE
2. ŠTA JE FUNKCIJA BOTANIČKE BAŠTE ?
3. ORGANIZACIJA BOTANIČKE BAŠTE
4. HERBARIJUM I ZBIRKE
4. BIBLIOTEKA
5.
RADNO VREME