ŠTA JE FUNKCIJA BOTANIČKE BAŠTE ?

 

Botanička bašta nije samo "zelena oaza" u centru grada, a ni običan park. Ova institucija je nastavna jedinica Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, naučna i kulturna baština zemlje u kojoj se nalazi, naučni centar botaničkih disciplina u Srbiji.

Josif Pančić u svom obrazloženju o potrebi i značaju Botaničke bašte ovako piše::"Botanička bašta ima prema zahtevima današnjeg vremena dve zadaće da izvrši: s jedne strane da na malom prostoru sastavi flore one zemlje, čija se omladina ima tu botanici da uči, a s druge strane da pribere sve one eksotne biljke, koje su potrebne, da u bašti bude uglavnom predstavljena vegetacija celog sveta..."

Danas se ovo Pančićevo obrazloženje može dopuniti još i funkcijom Botaničke bašte u zaštiti i očuvanju ugrožeih biljnih vrsta i životne sredine u celini.

 

1. PROSTOR BOTANIČKE BAŠTE
2. ŠTA JE FUNKCIJA BOTANIČKE BAŠTE ?
3. ORGANIZACIJA BOTANIČKE BAŠTE
4. HERBARIJUM I ZBIRKE
4. BIBLIOTEKA
5.
RADNO VREME