HERBARIJUM I ZBIRKE

Herbarijum2.jpg (19102 bytes) herbarska presa1.jpg (12326 bytes)

Herbarijum Instituta za botaniku i Botaničke bašte "Jevremovac" Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu predstavlja jednu od najznačajnijih i najbogatijih herbarskih zbirki ne samo u Srbiji, već i na području čitave Jugositočne Evrope. Ovaj Herbarijum je formiran 1860 godine kada je Josif Pančić svoju dotadašnju zbirku poklonio Velikoj školi u Beogradu. Nakon Pančića, koji ga je formirao, obogaćivanju ovog herbara doprineli su i Jurišić, Ilić, Ničić, Pelivanović, Petrović, Košanin, Soška, Adamović, Blečić, Rudski, Černjavski, Tatić, Janković, Stevanović, Blaženčić i mnogi drugi botaničari. Danas, posle 139 godina od osnivanja, Herbarijum Instituta za botaniku i Botaničke bašte "Jevremovac" broji preko 150.000 herbarskih listova koji sadrže biljni materijal sakupljen na području Balkanskog poluostrva, kao i veliki broj eksikata dobijenih razmenom sa drugim zemljama u Evropi i svetu. U okviru njega nalazi se i neobradjena herbarska zbirka Instituta za ekologiju i biogeografiju Srpske Akademije nauka i umetnosti, kao i zbirke Katedre za ekologiju i geografiju biljaka, Katedre za sistematiku i taksonomiju biljaka i Katedre za sistematiku algi, gljiva i lišajeva.

Herbarijum Instituta za botaniku i Botaničke bašte "Jevremovac" Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu je kao herbar pod medjunarodnim kodom BEOU uključen u listu zvaničnih svetskih herbarijuma.

Pored herbarijuma, u Institutu za botaniku i Botaničkoj bašti "Jevremovac" postoje još i izuzetno vredne zbirke bakterija, algi i gljiva.

 

1. PROSTOR BOTANIČKE BAŠTE
2. ŠTA JE FUNKCIJA BOTANIČKE BAŠTE ?
3. ORGANIZACIJA BOTANIČKE BAŠTE
4. HERBARIJUM I ZBIRKE
4. BIBLIOTEKA
5.
RADNO VREME