Stachys chrysophaea Panč 1874

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Stachys chrysophaea Panč 1874

= Stachys recta L. subsp. baldaccii (Maly) Hay. var. chrysophaea (Panč.) Hayek 1917

= S. zepcensis Formanek 1888

 

Pun naziv taksona:

Stachys chrysophaea Panč. in sched. ap. Panč ., Fl. Princ. Serb. 565 (1874), «nom. nudum»

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Flora Kneževine Srbije ili vaskularne biljke, koje u Srbiji divlje rastu. Po analitičkom metodu složio Dr. Josif Pančić. Flora Principatus Serbiae. - Državna štamparija, Beograd, 1874, XXXIV+798 str.

 

Locus classicus: Kladovo (Pančić 1874: 565).

Typus: Kladovo, Pančić 8436, 1868, BEOU!

 

Opis: Višegodišnja biljka. Rizom puzeći, stabljika razgranata, sa dugačkim granama koje se izdižu, pojedine se završavaju cvastima. Donji listovi široko jajasti, duž oboda testerasto nazubljeni, sa krupnim zupcima, sa kratkom lisnom drškom. Pricvetni listovi lancetasti, sedeći. Cvetovi složeni u 2-9 prividnih, skoro glavičasto zbijenih pršljenova. Krunica bledožute boje, donja usna krunice dugačka 8-9 mm. Čašica manje-više gola ili pokrivena žlezdastim dlakama. Listovi široki, jajasti do lancetasti.

Opšte rasprostranjenje: Endemit centralnih i zapadnih delova Balkanskog poluostrva, rasprostranjen u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji.

Rasprostranjenje u Srbiji: Kladovo, Banjska, Koznik, Veliko Borče, Ostrovica, Ozren (padine Goleča), Rogozna, Priboj na Limu, Sušica na Kosovu.

Stanište: Termofilni kamenjari, sušne livade i pašnjaci, šibljaci i šikare.