Stachys anisochila Vis. et Panč. 1869

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Stachys anisochila Vis. et Panč. 1869

 

Pun naziv taksona:

Stachys anisochila Vis. et Panč., Mem. Ist. Veneto 15: 13, tab. 20, fig. 1 (1870)

 

Mesto publikovanja:

De Visiani, Roberto, Pančić, J.: Plantae serbicae rariores aut novae. A Prof. Roberto de Visiani et Prof. Josepho Pančić descriptae et iconibus illustratae. Decas, III. - Typis J. Antonelli edit., Venetiis, 1870.-21 pp., Tab. XVI-XXI. (Ex Vol. XV, Memor. del. R. Istituto).

 

Locus classicus: Medvednik (Visiani & Pančić 1870: 13).

Typus: Medvednik, Pančić 8394, 1875, BEOU!

 

Opis: Višegodišnja zeljasta biljka. Stabljika visoka do 50 cm, još od osnove razgranata, gusto pokrivena kovrdžavim dlakama. Listovi jajasti, eliptični ili izduženi, sa kratkom lisnom drškom, na vrhu zaobljeni, pri osnovi srcasto usečeni, duž oboda krupno tupo nazubljeni, pokriveni kovrdžavim dlakama. Brakteje manje više dugačke kao i cvetovi. Po 4-10 cvetova složeno u prividne pršljenove, grupisane na vrhu grana u kratke i zbijene, kasnije izdužene cvasti. Čašica dugačka 10-11 mm, duboko dvousnata, pokrivena dlakama i sedećim žlezdama, gornja usna izdužena, na vrhu sa 2 do 3 zupca, donja deljena u 2 linearna ušiljena režnja. Krunica bledožuta, gornja usna izdužena, tupa, donja duplo duža, trorežnjevita.

Opšte rasprostranjenje: Endemit Balkanskog poluostrva rasprostranjen u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Bugarskoj i Albaniji.

Rasprostranjenje u Srbiji: Medvednik, Stara planina (Midžor, Tupanar, Žarkova Čuka), Povlen, Košlje, Klisura Trešnjice kod Valjeva, Kajon Dervente (Ovčinske stene), Perućac, Krilje, Mokra Gora, Čemerno (isposnica Sv. Save iznad Studenice), Žljeb (Veprinje).

Stanište: Vegetacija krečnjačkih kamenjara, sipara i pukotina stena, kao i rubovi termofilnih šuma i šikara u zoni submediteranskih šuma crnog i belog graba, u rasponu od 200 pa do 1200 m nadm. visine.