Scabiosa fumarioides Vis. et Panč. 1865

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Scabiosa fumarioides Vis. et Panč. 1865

= S. fumariaefolia (Vis. et Panč.) Panč. 1874

 

Pun naziv taksona:

Scabiosa fumarioides Vis. et Panč., Mem. Ist. Veneto 12: 4, tab. 10 (1866)

 

Mesto publikovanja:

De Visiani, Roberto, Pančić, J.: Plantae serbicae rariores aut novae. A Prif. Roberto de Visiani et Prof. Josepho Pančić descriptae et icinibus illustratae. Decas II. - Typis J. Antonelli edit., Venetiis, 1866, 18 pp., Tab. VIII-XV. (Ex Vol. XII, Memor. Imp. Reg. Institut).

 

Locus classicus: Raška (Visiani & Pančić 1866: 4).

Typus: Raška, Pančić 9329, 1886, BEOU!

 

Opis: Višegodišnja biljka. Koren debeo, skoro drvenast, odakle polazi veći broj stabljika. Ove su uspravne više puta razgranate, grane izdužene, gole, plavičastozelene, u donjem delu pokrivene priljubljenim sivim dlakama ili skoro gole. Prizemni listovi zbijeni pri osnovi stabljike, sa razvijenom drškom, trojno režnjevito perasto duboko deljeni, režnjevi linearno izduženi, na vrhu tupi, sa manje-više dugačkom dlakom na vrhu, duž oboda uvijeni, sa jednim nervom; listovi stabla sedeći, režnjevito perasto ili dvojno režnjevito perasto duboko deljeni, režnjevi duži i tanji. Drške glavičastih cvasti dugačke, tanke, bez listova, ovojni listići cvasti izduženo linearni, kraći od cvetnih glavica, manje-više gusto pokriveni kratkim, priljubljenim dlačicama. Cvetne glavice okruglaste, u vreme plodonošenja jajaste. Cvetovi žuti, spolja pokriveni proređenim dlakama. Spoljna čašica čigrastog oblika, sa 8 uzdužnih rebara, rebra pokrivena proređenim dlakama, pri osnovii gušće dlakava, na vrhu opnasta, proširena, sa 30 nerava. Čašica sedeća, mrka, sa 5 zubaca, zupci trouglasto suženi, sa vrlo kratkim čekinjastim produžetkom ili bez čekinja. 8.

Opšte rasprostranjenje: Balkansko poluostrtvo. Endemit.

Rasprostranjenje u Srbiji: Raška (Locus classicus: ), Brđanska klisura, Trnava, Belac; Sićevo, Jelašnica, Miljakovac, Kamenica, Suva planina, Rakoš.

Stanište: Na otvorenim travnim kamenjarima, na serpentinu i krečnjaku.