Scabiosa achaeta Vis. et Panč. 1865

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Scabiosa achaeta Vis. et Panč. 1865

 

Pun naziv taksona:

Scabiosa achaeta Vis. et Panč., Mem. Ist. Veneto 12: 3, tab. 9 (1866)

 

Mesto publikovanja:

De Visiani, Roberto, Pančić, J.: Plantae serbicae rariores aut novae. A Prif. Roberto de Visiani et Prof. Josepho Pančić descriptae et icinibus illustratae. Decas II. - Typis J. Antonelli edit., Venetiis, 1866, 18 pp., Tab. VIII-XV. (Ex Vol. XII, Memor. Imp. Reg. Institut).

 

Locus classicus: in saxosis arenaceis ad Trnava circuli Cha’kensis in Serbia meridionali. (Visiani & Pančić 1866: 3).

Typus: Trnava blizu Raške, Pančić 9297, 1856, BEOU!

 

Opis: Dvogodišnja biljka. Stabljika uspravna, gola, samo pri osnovi pokrivena dlakama, razgranata, grane izdužene, završavaju se cvastima. Listovi dvojno perasto (donji) ili perasto (gornji) deljeni, režnjevi linearni, na vrhu manje više tupi, zaobljeni, često sa jednom dlakom; svi listovi pokriveni kratkim dlakama. Ovojni listići cvasti široko lancetasti, na vrhu tupi. Cvetne glavice jajaste, pri osnovi odsečene. Cvetovi ljubičasti, spolja pokriveni dlakama. Spoljna čašica pokrivena proređenim čekinjama, sa uzdužnim brazdama koje se ka vrhu šire, na vrhu sa proširenim opnastim delom. Čica sedeća, sa 5 tupih zubaca, bez čekinja.

Opšte rasprostranjenje: Endemična vrsta centralne Srbije.

Rasprostranjenje u Srbiji: Trnava kod Raške, Kablar. Podatak o prisustvu vrste S. achaeta na lokalitetu Trnava kod Čačka pogrešan je i odnosi se na lokalitet Trnava kod Raške koja je u Pančićevo vreme takođe spadala u Čačanski okrug.

Stanište: Serpentinitski kamenjari iz sveze Centaureo-Bromion fibrosi. Prema nekim podacima raste i na peščarima.

Ostalo: Smatrase da je vrsta je iščezla sa područja Srbije i Jugoslavije, a samim tim i iz prirode u opšte. Uzroci iščezavanja nisu poznati.