Rosa belgradensis Panč. 1865

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Rosa belgradensis Panč. 1865

= Rosa nitidula Bess. f. belgradensis (Panč.) R.Br. 1890/93

= R. canina L. 1753 subsp. vulgaris Gams 1923 f. belgradensis (Panč.) R. Keller 1931

 

Pun naziv taksona:

Rosa belgradensis Panč., Fl. Belgr. 130 (1865)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J,: Flora u okolini beogradskoj. Po analitičkom metodu sastavio Dr. Josif Pančić. - Flora agri belgradensis. Methodo analytica digesta auctore Dre Josepho Pančić. - Državna štamparija, Beograd, 1865, X+295 str.

 

Locus classicus: Beograd (Pančić 1865: 130).

Typus: Beograd, Topčider, Pančić 4714, 1860, BEOU!

 

Opis: Žbun od 1.5-2 m visok, sa uspravnim clabo bodljastim kratkim granama. Bodlje jednake, snažne, lučno povijene. Listići eliptično lancetasti, zašiljeni, sa lica svetli, osobito po peteljci i nervima posuti žlezdastim dlakama. Cvetna drška žlezdasto dlakava. Čašični listići do 1,5 cm dugi, sa lsitolikim proširenje rasutim kratkim dlakama, a sa naličja gusto dlakavi i nešto žlezdasti. Cvetovi bledoružičasti. Plod duguljasto jajast. Stubići polugoli.

Opšte rasprostranjenje:?

Rasprostranjenje u Srbiji: Okolina Beograda

Stanište:?