Parietaria serbica Panč. 1874

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Parietaria serbica Panč. 1874

= Parietaria lusitanica L. subsp. serbica (Panč.) P.W. Ball. 1963

= P. lusitanica L. var. chersonensis Lang 1827

= P. chersonensis (Lang) Grecescu 1898

 

Pun naziv taksona:

Parietaria serbica Panč., Fl. Princ. Serb. 620 (1874)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Flora Kneževine Srbije ili vaskularne biljke, koje u Srbiji divlje rastu. Po analitičkom metodu složio Dr. Josif Pančić. Flora Principatus Serbiae. - Državna štamparija, Beograd, 1874, XXXIV+798 str.

 

Locus classicus: više Niševaca i Đurinaca u Knjaževačkoj (Pančić 1874: 620).

Typus: nije pronadjen!

 

Opis: Jednogodišnja zeljasta sitna biljka tankog, končastog korena. Stablo uspravno ili poleglo, obično granato. Listovi jajasti ili plitko srcasti, sa peteljkama, obodom celi. Gornji listovi znatno krupniji i prozračnim žlezdama istačkani. Listići cvetnog omotača iste dužine sa plodim. Seme crno, sjajno, jajasto i u gornjem delu završkasto. Cveta:7-8.

Opšte rasprostranjenje: Endemična vrsta Balkanskog poluostrva s eksklavom u Erdelju (Srbija, Bugarska, Rumunija).

Rasprostranjenje u Srbiji: iznad Niševaca i Đurinaca kod Knjaževca, Suva planina, Jelašnica, Sićevačka klisura (Oblik, Kusača), klisura Nišave kod Čiflika izmedju Bele Palanke i Pirota, klisura Jerme kod sela Odorovci (Pirot), oko Ravanice, Rakoš.

Stanište: Pukotine krečnjačkih stena, u potkapinama, na pećinskim ulazima ili stenama sa kontra nagibom (obmrofobna vrsta). Raste na vlažnim i senovitim mestima.