Orobus pubescens Panč. 1884

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Orobus pubescens Panč. 1884

= Lathyrus pancicii (Jurišić) Adamović 1901

= Orobus pancicii Jurišić 1901

 

Pun naziv taksona:

Orobus pubescens Panč., Fl. Princ. Serb., Addit. 136 (1884), non Alef.

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Dodatak Flori Kneževine Srbije od Dr-a Josifa Pančića - Additamenta ad Floram Principatus Serbiae. - Izdanje Kraljevske srpske državne štamparije, Beograd, 1884, 253 str.

 

Locus classicus: Suva planina, Sokolov kamen (Pančić 1884: 137).

Holotypus: Suva planina, Pančić 5399, sub. Orobus pubescens nov. spec., 1878, BEOU!

Lectotypus: Suva planina, Sokolov vrh, Pančić 5398, sub. Orobus pubescens, 1878, BEOU!; Pančić 5400, sub. Orobus pubescens nov. spec., 1880, BEOU!

 

Opis: Dlakava, izuzetno robusna biljka, visoka 30-70 cm, nije okriljena. Listovi bez vitica, sa 3-5 parova listića, koji su 40-75 mm dugački, a 5-8 mm široki, linearni ili linearno lancetasti. Zalisci 7-9 mm, linearni, polukopljasti. Cvasti sa 4-10 cvetova. Čašični zupci nejednaki, krunica 15-19 mm, bledožuta. Stubić proširen na vrhu. Mahune 50-65 x 6-7 mm, bledosmeđe, dlakave, sadrže oko 10 glatkih semena.

Opšte rasprostranjenje: Balkanski endemit mezijskog regiona u istočnoj Srbiji i zapadnoj Bugarskoj.

Rasprostranjenje u Srbiji: Suva planina, Sokolov kamen. Pominje se i za Pirot, Basara (Kaluđerovac i Hajdučka česma) i Svrljiške planine (Zeleni vrh i Pleš), ali ovi podaci su malo verovatni..

Stanište: Na obodima termofilnih šuma koje se graniče sa stepolikim livadama i kamenjarima.

Ostalo: Mada je ova vrsta zbog svog veoma ograničenog areala uvrštena u evropsku i u svetsku crvenu listu ugrožene flore, prema poslednjim zvaničnim podacima izgleda da je najverovatnije iščezla i sa područja Srbijei Bugarske, odnosno da je potpuno iščezla iz ukupne svetske flore. Vrsta je bila Zakonom zaštićena kao prirodna retkost u Srbiji, iako se za nju jedino znalo na osnovu herbarskog materijala sa Suve planine iz prošlog i sa početka ovog veka. Možda je osnovni faktor iščezavanja ipak bila preterana ispaša. Smatralo se da je izuzetno retka, ali i da će se detaljnijim istraživanjima pronaći. Međutim, uprkos sprovedenim istraživanjima vrsta nije ponovo pronađena.