Orobanche esulae Panč. 1884

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Orobanche esulae Panč. 1884

 

Pun naziv taksona:

Orobanche esulae Panč., Fl. Princ. Serb., Addit. 194 (1884)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Dodatak Flori Kneževine Srbije od Dr-a Josifa Pančića - Additamenta ad Floram Principatus Serbiae. - Izdanje Kraljevske srpske državne štamparije, Beograd, 1884, 253 str.

 

Locus classicus: Niševac (Pančić 1884: 194).

Typus?: Niševac, Pančić 8091, BEOU!

 

Opis: Višegodišnja biljka. Stablo do 37 cm visoko, u početku žućkasto, a kasnije smeđe, sa retkim žlezdastim dlakama, pri osnovi malo prošireno i pokriveno gušćim a u gornjem delu retkim ljuspama. Klas cilindričan sa mnogo zbijenih, a kasnije razređenih cvetova. Brakteja kraća od cveta. Čašični segmenti do sredine dvozubi za polovinu kraći od krunice. Krunica 15-18 mm dugačka, zvonasta, pri osnovi veoma kriva, a odatle skoro horizontalna, tamno žuta, gusto žlezdasto-dlakava; gornja usna sa dva okruglasta režnja. Prašnici pričvršćeni za kruničnu cev 5-6 mm iznad osnove, prašni konci do sredine dlakavi, u gornjem delu goli ili malo žlezdasto-dlakavi. Stubić oskudno žlezdasto dlakav. Žig žut, kasnije postaje smeđ. 6.

Opšte rasprostranjenje: Endemit Balkanskog polusotrva, rasprostranjen u Srbiji i Bugarskoj.

Rasprostranjenje u Srbiji: Istočna Srbija: Niševac, Niš, Knjaževac; jugoistočna Srbija: Pirot.

Stanište: Po toplim kamenjarima, kamenitim pašnjacima, utrinama i sunčanim obroncima - parazitira na vrsti Euphorbia esulae.

Ostalo: Međunarodno značajna, parazitska vrsta vaskularne flore Srbije. Prema IUCN kategorizaciji stepena ugroženosti, u Srbiji ima status retke (R), odnosno vrste sa niskim stepenom ugroženosti (LR).