Centaurea derventana Vis. et Panč. 1865

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Centaurea derventana Vis. et Panč. 1865

= Centaurea. incompacta Visiani 1847 var. derventana (Vis. & Panč.) Gugler 1907

= C. incompta Vis. 1847 subsp. derventana (Vis. & Panč.) Dostal 1976

 

Pun naziv taksona:

Centaurea derventana Vis. et Panč., Mem. Ist. Veneto 12: 10, tab. 13, fig. 1 (1866)

 

Mesto publikovanja:

De Visiani, Roberto, Pančić, J.: Plantae serbicae rariores aut novae. A Prif. Roberto de Visiani et Prof. Josepho Pančić descriptae et icinibus illustratae. Decas II. - Typis J. Antonelli edit., Venetiis, 1866, 18 pp., Tab. VIII-XV. (Ex Vol. XII, Memor. Imp. Reg. Institut).

 

Locus classicus: Klisura Dervente (Visiani & Pančić 1866: 10).

Typus: Derventa, in rupestribus, Pančić 10708, 1875, BEOU!

 

Opis: Višegodišnja zeljasta biljka. Stabljika uspravna, 10-30 cm visoka, slabo granata, grančice se završavaju jednom cvetnom glavicom. Listovi hrapavi, donji sa lisnom drškom, lirasto perasto deljeni, sa 2-3 jajasta, šiljata režnja sa svake strane koji krilato silaze niz lisnu osu, terminalni režanj veći; listovi na stabljici sedeći, lirasti, 1-3 bočna režnja lancetasti, vršni mnogo veći, objajast; na gornjem delu stabljike listovi nedeljeni. Glavice duguljasto jajaste, dugačke 12-14 mm i 6-7 mm široke. Listići involukruma zeleni, nastavak mali, trouglast, smeđ, kratko se spušta niz listić, sa svake strane sa 2-3 češljaste, vijugave treplje, uvasto se završava. Cvetovi purpurni, obodni zračni. Papus jednak dužini ploda.

Opšte rasprostranjenje: Srbija, istočna Bosna, Crna Gora (Kanjon Tare). Endemična biljna vrsta centralnog dela Balkanskog poluostrva.

Rasprostranjenje u Srbiji: Klisura Dervente, Mokra Gora, Kanjon Trešnjice

Stanište: Kao t ipična hazmofitska biljka raste isključivo u vegetaciji pukotina karbonatnih stena, na visinama do 500-600 m.

Ostalo: Međunarodno značajna vrsta flore Jugoslavije. Ima status ugroženog taksona (EN). Lokalitet u klisuri Dervente (locus clasicus) pristupačan je i dostupan sakupljačima biljaka. Devastacija lokaliteta je znatna, radovi na putu i pored puta u velikoj meri ugrožavaju ovu biljnu vrstu. Međutim, daleko veću potencijalnu opasnost predstavlja izgradnja veštačkih akumulacija i proširivanje saobraćajnica u kanjonima i klisurama u kojima živi ova znamenita Pančićeva vrsta.