Centaurea calvescens Panč. 1874

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Centaurea calvescens Panč. 1874

= Centaurea stoebe L. subsp. calvescens (Panč.) Hayek 1931

= C. paniculata Panč. 1876 non L.

 

Pun naziv taksona:

Centaurea calvescens Panč., Fl. Princ. Serb. 442 (1874)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Flora Kneževine Srbije ili vaskularne biljke, koje u Srbiji divlje rastu. Po analitičkom metodu složio Dr. Josif Pančić. Flora Principatus Serbiae. - Državna štamparija, Beograd, 1874, XXXIV+798 str.

 

Locus classicus: između Malog Stola i Maturaga (Pančić 1874: 442)

Typus: Stol, Pančić 10690, 1886, BEOU!

 

Opis: Dvogodišnja do višegodišnja biljka 20-90 (-120) cm visoka, sa ± dugim debelim, odrvenelim i vretenastim korenom. Listovi zeleni, hrapavi, u donjem delu stabla perasto deljeni, u gornjjem delu celi, linearno lancetasti. Glavice mnogobrojne, 10-13 mm dugačke i 6-8 mm široke. Nastavci listića involukruma usko trouglasti, do 2 mm dugački i 1-2 mm široki, smeđi, pri osnovi tamniji, sa svake strane sa 4-8 (12) treplji. Papus nedostaje. Ahenija 2-2,5 mm dugačka.

Opšte rasprostranjenje: Endemit severnog dela Balkanksog poluostrva i jugozapadnih ogranaka Karpata. Rasprostranjena je u Srbiji, Bugarskoj i Rumuniji.

Rasprostranjenje u Srbiji: Centralna Srbija: Kopaonik iznad Raške, između Malog Stola i Maturaga; Istočna Srbija: Suva planina (Grnčar); Vojvodina: Deliblatski pesak.

Stanište: Serpentinitski kamenjari, suve livade i stepe.