Carduus ramosissimus Panč. 1875

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Carduus ramosissimus Panč. 1875

 

Pun naziv taksona:

Carduus ramosissimus Panč., Elench. Pl. Vasc. Crna Gora 51 (1875)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Elenchus plantarum vascularium quas aestate a. 1873 in Crna Gora legit. Dr. Jos. Pančić, Belgradi, Edidit Societas Erudita Serbica. - Typographia status, 1875, VII+106 pp.

 

Locus classicus: Durmitor: ispod Crvene Stene (Pančić 1875: 51)

Typus?: Šavnik, Pančić 10381, sub. Carduus carlinaefolium Panč., 1873, BEOU!

 

Opis:

Višegodišnja biljka. Stabljika gola, često već od osnove bogato granata i sve do vrha kovrčavo krilata sa mnogo bodlji. Listovi perasto deljeni, režnjići završavaju sa jakom bodljom, po obodu sa bodljastim trepljama. Glavice sa kratkim drškama na vrhu stabljike grupisane u gronju. Listići involukruma skoro svi jednaki, goli, na vrhu suženi u strčeću bodlju, ova 5-7 mm dugačka; listći involukruma koji se nalaze sasvim unutra na vrhu kožasti, lancetasto šilasti.

Opšte rasprostranjenje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora. Endemit. Balkasnkog poluostrva.

Rasprostranjenje u Srbiji: Prokletije iznad Peći

Stanište: Visokoplaninske rudine i sipari, osuline pored puteva i stenovita mesta pored planinskih naselja.

Ostalo: Međunarodno značajna vrsta flore Jugoslavije. Obuhvaćena je i Evropskom Crvenom Listom. U pogledu ugroženosti, za sada ima status taksona sa malom verovatnoćom opasnosti (LR).