Cardamine serbica Panč. 1884

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Cardamine serbica Panč. 1884

= Cardamine maritima Port. f. serbica (Panč.) Schultz 1903

 

Pun naziv taksona:

Cardamine serbica Panč., Fl. Princ. Serb., Addit. 111 (1884)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Dodatak Flori Kneževine Srbije od Dr-a Josifa Pančića - Additamenta ad Floram Principatus Serbiae. - Izdanje Kraljevske srpske državne štamparije, Beograd, 1884, 253 str.

 

Locus classicus: Klisura Dervente (Pančić 1884: 111).

Typus: nije pronadjen!

 

Opis: Jednogodišnja biljka. Stablo sa lisnim drškama na jednoj strani dlakavo. Listovi dvostruko perasto deljeni sa režnjevima 2-3-režnjevitim. Cvetovi na vrhu stabla ili grana u rastresitim grozdastim cvastima. Krunični listići beli, objajasto klinasti, 7-11 mm dugi. Ljuske lancetasto-linearne, sužene u stubić kraći od širine ljuske. Peteljka ploda pljosnata, pri osnovi proširena.

Opšte rasprostranjenje: Endemit centralnog dela Balkanskog poluostrva rasprostranjen na granici izmedju Srbije i Bosne i Hercegovine u slivu Drine u području planine Tare.

Rasprostranjenje u Srbiji: Klisura Dervente i u blizini Perućca na Drini.

Stanište: Krečnjački sipari i kamenjari u brdskom području.

Ostalo: Sakupljanje od strane kolekcionara, kao i izgradnja veštačkih akumulacija i proširivanje saobraćajnica u kanjonima i klisurama u slivu Drine, predstavlja potencijalnu opsanost za ugrožavanje populacija ove vrste.