Genista subcapitata Panč. 1871

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Genista subcapitata Panč. 1871

= Genista sericea Wulfen 1789 f. subcapitata (Panč.) Pampanini 1912

 

Pun naziv taksona:

Genista subcapitata Panč., Šumsko drveće i šiblje Srbije 173 (1871)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.. Šumsko drveće i šiblje u Srbiji. Napisao Dr. Josif Pančić. - Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd, 1871, knjiga XXX, str. 129-312.

 

Locus classicus: Obručatnica kod Aleksinca (Pančić 1871: 173).

Typus: Obručatnica, Pančić 6040, 1870, BEOU!

 

Opis: Žbunić visine oko 20 cm. Grane poluuspravljene, gusto pokrivene svilastim dlakama. Listovi prosti, duguljasti, uzdužno po sredini često savijeni. Cvetovi sa vrlo kratkom cvetnom drškom, sedeći ili više-manje sedeći, složeni na vrhu stabla i grana u zbijene glavičaste cvasti, opkoljene listovima. Čašica dvousnata. Krunica žućkasta. Zastavica na vrhu naviše savijena, gusto pokrivena svilastim dlakama; krila kraća, dva puta uža od čumića, gola.

Opšte rasprostranjenje: Endemit centralnog dela Balkanskog poluostrva. Srbija, Albanija i Bugarska.

Rasprostranjenje u Srbiji: Kopaonik (Suvo Rudište, Nebeske Stolice, Oštro koplje, Šatorica, Kačandol), Malinik kod Zlota, Obručatnica kod Aleksinca, Suva planina, Basara, Vidlič i Rakoš kod Pirota.

Stanište: U vegetaciji karbonatnih i silikatnih kamenjara i pašnjaka, na visinama izmedju 1000 i 2000 m. Zabelečena je i na visokoplaninskim serpentinitima Kopaonika. Konstantovana je u zajednicama Potentillo-Caricetum humilis, Potentiletum apeninae i dr.

Ostalo: Međunarodno značajna vrsta vaskularne flore Jugoslavije. Prema IUCN kategorizaciji stepena ugroženosti označena je, za šire područje Kopaoničkog masiva, kao LR cd-nt (niska verovatnoća opasnosti, ali zavisna od zaštite do skoro ugrožena). Najizraženiji negativni faktor u održavanju vrste predstavlja ispaša sitne stoke (ekstenzivno stočarstvo). Nije zakonom zaštićena na području Srbije.