Eryngium palmatum Panč. et Vis. 1869

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Eryngium palmatum Panč. et Vis. 1869

= Eryngium tricuspidatum Panč. 1856 non L.

 

Pun naziv taksona:

Eryngium palmatum Panč. et Vis., Mem. Ist. Veneto 15: 20, tab. 18, fig. 3 (1870)

 

Mesto publikovanja:

De Visiani, Roberto, Pančić, J.: Plantae serbicae rariores aut novae. A Prof. Roberto de Visiani et Prof. Josepho Pančić descriptae et iconibus illustratae. Decas, III. - Typis J. Antonelli edit., Venetiis, 1870.-21 pp., Tab. XVI-XXI. (Ex Vol. XV, Memor. del. R. Istituto).

 

Locus classicus: Ravanica (Visiani & Pančić 1870: 20).

Typus?: Kragujevac, Ramaćka planina ?, Pančić 6327, sub. Eryngium tricuspidatum, 1850, BEOU!

 

Opis: Višegodišnja biljka. Stabljika uspravna, glatka, zelena, jednostavna ili pri vrhu sa 1-2 grane, visine 30-75 cm. Prizemni listovi i donji listovi stabljike na dugim drškama, perasto deljeni na 5-7 jajasto izduženih režnjeva, koji su na vrhu trodeli ili katkad dvodeli, nazubljeni i sa bodljama; gornji listovi na stabljici postupno na kraćim drškama, sa užim režnjevima, koji su nazubljeni sa bodljama. Mladi cvetovi beli, stariji plavičasti. Listići involukruma veličine 2-4 cm, linearno lancetasti, sa bodljama. Listići involuceluma lancetasti, sa razmaknutim bodljastim zupcima, duplo duži od cvetnih glavica. Čašični listići veličine oko 3 mm, jajasto lancetasti, sa bodljom. Plod sa bradavicama. 6-7.

Opšte rasprostranjenje: Endemit Balkanskog poluostrva, rasprostranjen u Srbiji, Crnoj Gori, Bugarskoj, Makedoniji i Albaniji.

Rasprostranjenje u Srbiji: Česta u celoj severoistočnoj i jugoistočnoj Srbiji; redja je u južnoj Srbiji (Vidojevica) i na Kosovu (Mokra planina, Žljeb, Koprivnik kod Peći, Grmija kod Prištine, Kodža Balkan i klisura Rusenica na Šarplanini).

Stanište: Karakteristična vrsta termofilnih šibljaka i niskih degradiranih šuma, redje se javlja i na otvorenim brežuljcima, kamenjarima i u travnjaciima. Karakterističan je element zajednice Eryngio-Syringetum vulgaris.

Ostalo: Međunarodno značajna vrsta flore Jugoslavije. Prema IUCN kategorizaciji stepena ugroženosti spada u taksone sa niskom verovatnoćom opasnosti (LR) na području Jugoslavije.