Dianthus liliodorus Panč. 1874

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Dianthus liliodorus Panč. 1874

= Dianthus petraeus W.et K. f. liliodorus (Panč. 1874) Hayek 1929

 

Pun naziv taksona:

Dianthus liliodorus Panč., Fl. Princ. Serb. 176 (1874)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Flora Kneževine Srbije ili vaskularne biljke, koje u Srbiji divlje rastu. Po analitičkom metodu složio Dr. Josif Pančić. Flora Principatus Serbiae. - Državna štamparija, Beograd, 1874, XXXIV+798 str.

 

Locus classicus: Povlen (Pančić 1874 176)

Typus: nije pronadjen!

 

Opis: Višegodišnja, do 30 cm visoka, sivkastozelena biljka, razredjena do gusto busenasta. Listovi izduženo linearni. Stabljika okrugla, sa 2-3 cveta. Ljuspi dvojne čašice 4. Čašična cev usko cilindrična 20-25 mm dugačka. Krunični listići ružičasti, 4-10 mm dugi.

Opšte rasprostranjenje: ?

Rasprostranjenje u Srbiji: Povlen, Užice, Beljanica.

Stanište:Vegetacija krečnjačkih kamenjara u zoni termofilnih listopadnih šuma i šikara.