Coronilla elegans Panč. 1874

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Coronilla elegans Panč. 1874

= Coronilla. varia L. 1753 var. elegans (Panč.) Beck 1903

= C. varia L. var. latifolia Hazslinszky 1872

= Scorpius elegans (Panč.) Lassen 1989

 

Pun naziv taksona:

Coronilla elegans Panč., Fl. Princ. Serb. 261-262 (1874)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Flora Kneževine Srbije ili vaskularne biljke, koje u Srbiji divlje rastu. Po analitičkom metodu složio Dr. Josif Pančić. Flora Principatus Serbiae. - Državna štamparija, Beograd, 1874, XXXIV+798 str.

 

Locus classicus: Djerdapska klisura Tekija (Pančić 1874: 262).

Typus: Dževrin et Tekije, Pančić 6070, 1868, BEOU!

 

Opis: Višegodišnja zeljasta biljka. Stabljike snažne, položene na zemlju ili poluuspravljene, gole. Listovi sedeći, neparno perasto složeni, sa 3-5 parova listića; ovi su veliki, dužine 3-5 cm i široki oko 2 (2,5) cm, izduženo ovalni ili eliptični, na vrhu tupi, sa šiljkom, goli, na naličju plavičastosivi. Cvasti štitaste, sastavljene od 6-10 cvetova; drška cvasti malo duža ili iste dužine kao i list u čijem se pazuhu cvast nalazi. Cvet jednobojan, bledoljubičast. Mahune tupo četvorouglaste, manje-više uspravne, sastavljene od 3-10 članaka. 6-7.

Opšte rasprostranjenje: Istočni i centralni deo Balkanskog poluostrva, Mađarska, Rumunija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija.

Rasprostranjenje u Srbiji: Djerdapska klisura (Tekija), Šumadija: Kragujevac (Grošnica); zapadna Srbija: Sićevačka klisura, Seličevica; južna Srbija: Vranjska banja; Kosovo: Dečanska planina, Dečanska bistrica, Ločanska bistrica.

Stanište: Naseljava ivice šuma i šikare. Zabeležena je u zajednici Quercetum montanum carpinetosum orientalis i dr.