Herbarium Pancicianum

Hebarium Pancicianum je zbirka koju je tokom svojih 42-godišnjih botaničkih istraživanja na području Srbije, Srema, Banata, Crne Gore, Bugarske i Mađarske, kao i na svojim putovanjimna po Italiji i Austriji sakupio lično Josif Pančić . Svoju herbarsku zbirku, koja je tada brojala 80 svežnjeva osušenih biljaka koje je sakupio na području Srema i Banata, a koja danas nosi njegovo ime, Josif Pančić je 1860. godine poklonio Velikoj školi u Beogradu. Ta godina se uzima kao godina osnivanja prvog Herbarijuma u Srbiji.

Tokom svog četrdesetogodišnjeg radnog veka Pančić je posvetio veliku pažnju sakupljanju i obogaćivanju svoje herbarske zbirke. Koliko je ona vredela i koliko je samom Pančiću značila saznajemo i iz pisma upućenom Ministarstvu prosvete 1860. godine:

"Glavni pak rezultata mojih malte ne 25 godišnjih trudova je velika zbirka bilja od 6.000 fela - tri četvrtine cele flore Evrope ujedno sa duplikatima više od 20.000 ekzemplara koje sam po raznim putovanjima zbrao ili ih putem zamene iz Germanije, Italije Francuske, Španije, Grecije i Južne Rusije dobijao... Ja sam ovu zbirku od postanka njenog Srbstvu namenio i ja ću je srbskom Liceju ustupiti čim mi visoko Praviteljstvo molbu uvaži te mi bar od česti moje troškove nadoknadi.. Moj herbar vredi ako se srednja cena uzme oko 5 000 franaka... No kako ta suma ne stoji u srazmeri sa mojim trudovima i troškovima i kako ja dopunjenje te zbirke smatram kao glavni zadatak svoga života, kao što je ona jedina tekovina mojih boljih godina, to se ja dok sam živ s njom rastati neću..."

Herbarium pancicianum kao najveća naučna, ali i kulturna zaostavština Josifa Pančića, se nalazi pod posebnim režimom obrade i čuvanja. S obzirom na njen ukupni istorijski značaj, sami primerci iz ove zbirke se mogu analizirati samo u prostorijama Herbarijuma Instituta za botaniku i Botaničke bašte “Jevremovac” (BEOU). Osim same posete i rada u pančićevom herbaru, postoje i velike mogućnosti za razmenom dovoljno kvalitetnih elektronskih slika preko Interneta.