Herbarijum Instituta za botaniku i Botaničke bašte "Jevremovac"
Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Herbarijum Instituta za botaniku i Botaničke bašte "Jevremovac" Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu predstavlja jednu od najznačajnijih i najbogatijih herbarskih zbirki ne samo u Srbiji, već i na području čitave Jugoistočne Evrope. Ovaj Herbarijum je formiran 1860 godine kada je Josif Pančić svoju dotadašnju zbirku poklonio Velikoj školi u Beogradu. Nakon Pančića, koji ga je formirao obogaćivanju ovog herbara doprineli su i Jurišić, Ilić, Ničić, Pelivanović, Petrović, Košanin, Soška, Adamović, Blečić, Rudski, Černjavski, Tatić, Janković, Stevanović, Blaženčić i mnogi drugi botaničari. Danas, posle 139 godina od osnivanja, Herbarijum Instituta za botaniku i Botaničke bašte "Jevremovac" broji preko 150.000 herbarskih listova koji sadrže biljni materijal sakupljen na području Balkanskog poluostrva, kao i veliki broj eksikata dobijenih razmenom sa drugim zemljama u Evropi i svetu. U okviru njega nalazi se i neobrađena herbarska zbirka Instituta za ekologiju i biogeografiju Srpske Akademije nauka i umetnosti, kao zbirke Katedre za ekologiju i geografiju biljaka, Katedre za sistematiku i taksonomiju biljaka i Katedre za sistematiku algi, gljiva i lišajeva.

Zbirka pod nazivom "Pančićev herbar" (Herbarium Pancicianum) danas se kao posebna celina nalazi u Herbarijumu Instituta za botaniku i Botaničke bašte "Jevremovac" Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Herbarijum Instituta za botaniku i Botaničke bašte "Jevremovac" Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu je kao herbar pod međunarodnim kodom BEOU uključen u listu zvaničnih svetskih herbarijuma.

Pretraživanje Pančićevog herbara.

 

Osobe za komunikaciju:

mr Snežana Vukojičić, rukovodilac herbarijum
Herbarijum Instituta za botaniku i Botaničke bašte “Jevremovac”,
Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Takovska 43, YU-11000 Beograd, Yugoslavia.
tel. 768-857, fax. 638-500

prof. dr Vladimir Stevanović
Institut za botaniku i Botaničke bašte “Jevremovac”,
Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Takovska 43, YU-11000 Beograd, Yugoslavia.
tel. 768-857, fax. 638-500
e-mail: vstev@bio.bg.ac.rs

dr Dmitar Lakušić
Institut za botaniku i Botaničke bašte “Jevremovac”,
Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Takovska 43, YU-11000 Beograd, Yugoslavia.
tel. 768-857, fax. 638-500
e-mail: dlakusic@bio.bg.ac.rs