BOTANIČKA BAŠTA "JEVREMOVAC"

KRATKA ISTORIJA BOTANIČKE BAŠTE

Odlukom Ministarstva prosvete Kraljevine Srbije, a na predlog Josifa Pančića, osnovana je 1874. godine Kraljevska botanička bašta u Beogradu. Bašta je pripojena Velikoj školi koja je za njeno podizanje i godišnje izdržavanje unela u svoj budžet novu poziciju od 1400 talira, a uprava nad njom je poverena Josifu Pančiću kao profesoru botanike.

Prvobitno je bašta bila podignuta pored obale Dunava na Dorćolu. Radovi na uređenju zemljišta, zidanju zgrada, postavljanju staklare, podizanju biljnih kultura i njihovog sistematskog rasporeda trajali su nekoliko godina. U tom periodu desile su se dve velike poplave koje su uništile skoro celokupan biljni fond koji je sam Pančić mukotrpno skupljao.

Nakon ovih neuspeha sa prvom baštom, veliki naučnik je uporno pokušavao da dobije bolju lokaciju za novu Botaničku baštu. Medjutim, svi napori na ovom planu, koji su trajali do njegove smrti 1888. godine,, nisu urodili plodom. Ubrzo zatim, 1889. godine kralj Milan Obrenović poklonio je imanje koje je nasledio od svog dede Jevrema, velikog ljubitelja narodne prosvete, Velikoj školi u Beogradu pismom sledeće sadržine:

Kralj Milan

"Gospodinu ministru Prosvete i Crkvenih poslova, Danas, na prvi rođen dan po miropomazanju moga sina Njegovog veličanstva Našeg Kralja Aleksandra I, našao sam se pobuđen dati državi na prosvetne celji, i to za botaničku baštu, svoju baštu ovde u Beogradu, u odeljenju palilulskom, preko puta palilulske kasarne pod jednim uslovom, da se ova bašta zove "Jevremovac", za rad sećanja na našega slavnog pretka, mojega i mojega sina Gospodina Jevrema T. Obrenovića, velikog ljubitelja narodne prosvete.

Molim vas gospodine ministre da budete dobri primiti u ime države ovaj dar.

Milan
2. avgusta 1889. godine u Beogradu"

Stara Botanička bašta se premešta na novu lokaciju i po želji darodavca dobija naziv "Jevremovac". Ovaj naziv se zadržao sve do 1940. godine, a zatim je sasvim neslužbeno prestao da se upotrebljava sve do 1991. godine kada je ponovo vraćen na predlog Kolegijuma Instituta za botaniku i Botaničke bašte Biološkog fakulteta.