Euphorbia pancicii Beck 1920

= E. variabilis Panč. 1874 non Cesati

= E. variabilis K. Maly 1909 non Cesati

= E. mokragorae Panč. in sched. 1864 źnom. nudum╗

= E. petricola Panč. in sched. 1868 źnom. nudum╗

= E. virgata affinis, Panč. in sched. 1866 źnom. nudum╗

 

Pun naziv taksona:

Euphorbia pancicii Beck , Glasn Zem. Muz. BiH 32: 95 (1920)

 

Locus. classicus:. Dolina Razave kod Dobruna Mokra Gora (Beck 1920: 95).

Holotypus: ? - Dolina Razave kod Dobruna Mokra Gora. Beck, G., SARA.

Paratypus ?: Mokra Gora, Pančić 771, sub. Euphorbia mokragore nom. nudum, 1864, BEOU!; Pančić 772, sub. Euphorbia virgato affinis nom. nudum, 1866, BEOU!; Pančić 773, sub. Euphorbia petricola nom. nudum, 1868, BEOU!; Pančić 774, sub. Euphorbia variabilis Cesati, 1875, BEOU!