Saxifraga thyrsiflora Panč. 1884

= Saxifraga aizoon Jacq. var. thyrsiflora (Panč.) Vel. 1898

 

Pun naziv taksona:

Saxifraga thyrsiflora Panč.in sched. ap. Panč., Fl. Princ. Serb., Addit. 153 (1884), «nom. nudum»

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Dodatak Flori Kneževine Srbije od Dr-a Josifa Pančića - Additamenta ad Floram Principatus Serbiae. - Izdanje Kraljevske srpske državne štamparije, Beograd, 1884, 253 str.