Rosa slancensis Panč. 1878

= Rosa aff. canina L. 1753

 

Pun naziv taksona:

Rosa slancensis Panč., Fl. Belg. ed. 2: 232 (1878)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Flora u okolini beogradskoj. Po analitičkoj sistemi složio Dr. Josif Pančić. Drugo izdanje. Flora agri belgradensis. Recusa. - Državna štamparija, Beograd, 1878, IX+472 str.