Potentilla micrantha Ram. var. rosea Panč. 1884

= Potentilla micrantha Ram. f. rosea (Panč.) Hayek 1927

 

Pun naziv taksona:

Potentilla micrantha Ram. var. rosea Panč., Fl. Princ. Serb., Addit. 139 (1884), «nom. nudum»

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Dodatak Flori Kneževine Srbije od Dr-a Josifa Pančića - Additamenta ad Floram Principatus Serbiae. - Izdanje Kraljevske srpske državne štamparije, Beograd, 1884, 253 str.