Moehringia radiolata Panč. 1874

= Moehringia trinervia (L.) Glairv. 1811

 

Pun naziv taksona:

Moehringia radiolata Panč., Fl. Princ. Serb. 183 (1874)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Flora Kneževine Srbije ili vaskularne biljke, koje u Srbiji divlje rastu. Po analitičkom metodu složio Dr. Josif Pančić. Flora Principatus Serbiae. - Državna štamparija, Beograd, 1874, XXXIV+798 str.