Malcolmia serbica Panč. 1874

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Malcolmia serbica Panč. 1874

= Malcolmia orsiniana (Ten.) Ten. subsp. serbica (Panč.) Greuter & Burdet 1983

= M. maritima (Jusl.) R.Br. var. serbica (Panč.) Beck 1916

= M. pancicii Adamović 1892

= M. orsiniana Visiani 1850

= M. orsiniana subsp. angulifolia (Boiss. & Orph.) Stork 1972

= M. illyrica (Halacsy) Hayek 1917

= M. angulifolia Boiss. & Orph. in Boiss. 1856

= Wilckia illyrica Halacsy 1895

= W. serbica (Panč.) Halacsy 1895

= W. pancicii (Adamović) Halacsy 1895

 

Pun naziv taksona:

Malcolmia serbica Panč., Fl. Princ. Serb. 129 (1874)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Flora Kneževine Srbije ili vaskularne biljke, koje u Srbiji divlje rastu. Po analitičkom metodu složio Dr. Josif Pančić. Flora Principatus Serbiae. - Državna štamparija, Beograd, 1874, XXXIV+798 str.

 

Locus classicus: Bučje u Knjaževačkoj (Pančić 1874: 129).

Typus: Bučje, Pančić 2820, 1875, BEOU!

 

Opis: Jednogodišnja ili dvogodišnja biljka visoka do 40 cm. Stabljika granata. Listovi obrnuto jajasto lancetasti do lancetasti, tupi, donji suženi u kratku dršku, gornji sedeći, obrasli granatim dlakama. Krunični listići sa dugim nokatcem, 2-5 mm široka, 10-16 mm dugi. Plod linearan, okrugao, zvezdasto dlakav, stubić jedva duži od širine ljuske.

Opšte rasprostranjenje: Endemit Balkanskog polusotrva, rasprostranjen u Srbiji i Makedoniji.

Rasprostranjenje u Srbiji: Tupižnica, Bučje kod Knjaževca, Kanjon Lazareve reke, Klisura Visočice kod Pakleštice, padine Ošljaka iznad Prizrena, Šar planina iznad sela Brod, Rugovska klisura.

Stanište: Visoko nitrifikovana zemljiša u pećinama i potkapinama u klisurama i kanjonima u zoni termofilnih listopadnih šuma i šibljaka..