Lathyrus binatus Panc. in sched. ap. Panc. 1874

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Lathyrus binatus Pančić 1874

= L. pratensis L. 1753 var. binatus (Panč.) Ascherson & Kanitz 1877

= ? L. pratensis L. var. acirrhosus Beck 1896

Pun naziv taksona

Lathyrus binatus Panč. in sched. ap. Panč., Fl. Princ. Serb. 256 (1874)

Mesto publikovanja

Pančić, J.: Flora Kneževine Srbije ili vaskularne biljke, koje u Srbiji divlje rastu. Po analitičkom metodu složio Dr. Josif Pančić. Flora Principatus Serbiae. - Državna štamparija, Beograd, 1874, XXXIV+798 str.

 

Locus classicus: Mokra Gora (Pančić 1874: 256).

Typus: Mokra Gora, Pančić 5320, 1875, BEOU!

 

Opis: Biljka niskog rasta, visoka do 30 cm. Listovi bez ili, ređe, sa vrlo kratkom prostom rašljikom. Listići dugi 8 do 20 mm, široki 2,5 do 5 mm, lancetasti. Zalisci linearnolancetasti do lancetasti, manji od listića, dugi 6 do 12 mm i široki 1 do 4 mm. Grozd je sastavljen od 1 do 4 cveta. Donji zupci čašice iste dužine ili malo duži od čašične cevi.

 

Opšte rasprostranjenje: Endemit centralnog dela Balkanskog poluostrva, rasprostranjen u zapadnoj Srbiji, severnoj Crnoj Gori i istočnoj Bosni i Hercegovini.

Rasprostranjenje u Srbiji: Mokra gora, Zaovine na Tari.

Stanište: Javlja se pojedinačno ili u manjim grupama, na otvorenim siparima, na rubovima šuma i šumskim čistinama, pretežno u montanom vegetacijskom pojasu.

Ostalo