Jurinea subhastata Panč. 1884

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Jurinea subhastata Panč. 1884

= Jurinea mollis (L.) Rchb. subsp. subhastata (Panč.) Diklić et Nikolić 1981

= J. bipinata Adamović 1903

 

Pun naziv taksona:

Jurinea subhastata Panč., Fl. Princ. Serb., Addit. 169 (1884)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Dodatak Flori Kneževine Srbije od Dr-a Josifa Pančića - Additamenta ad Floram Principatus Serbiae. - Izdanje Kraljevske srpske državne štamparije, Beograd, 1884, 253 str.

 

Locus classicus: Djerdapska klisura, Mali Štrbac (Pančić 1884: 169)

 

Opis: Višegodišnja biljka. Stabljika visine 50-90 cm, razgranata, pokrivena paučinastim dlakama. Listovi se nalaze u donjoj polovini, medjusobno su zbijeni, silaze niz stabljiku do polovine inteneodije, ± su plitko perasto deljeni, srednji su ± celi, režnjeviti široki i do 17 mm, ravni, na licu zeleni, na naličju beli, gusto paučinasto dlakavi. Glavice malobrojne, poluloptaste, široke oko 5,5 (6) cm. Listići omotača linearni, suženi u dugačku, meku bodlju, donji od polovine suvraćeni, gornju uspravni. Ahenije dugačke 4-5 mm, izduženo piramidalne, četvrtaste, po stranama sa sitni uzdužno poredjanim bradavicama; papus i dva puta duži od ahenije, unutrašnje dlačice i do tri puta duže od spoljašnjih. V-VI

Opšte rasprostranjenje: Endemit istočnog dela Balkanskog poluostrva, rasprostyranjen u Srbiji, Bugarskoj i Rumuniji.

Rasprostranjenje u Srbiji: Djerdapska klisura (Mali Štrbac).

Stanište: Vegetacija krečnjačkih stena i kamenjara.