Hieracium naegelianum Panč. 1875

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Hieracium naegelianum Panč. 1875

= Hieracium undulatum Boissier 1875

 

Pun naziv taksona:

Hieracium naegelianum Panč., Elench. Pl. Vasc. Crna Gora 57 (1875)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Elenchus plantarum vascularium quas aestate a. 1873 in Crna Gora legit. Dr. Jos. Pančić, Belgradi, Edidit Societas Erudita Serbica. - Typographia status, 1875, VII+106 pp.

 

Locus classicus: Crna Gora, Kom, Mrčev do (Pančić 1875: 57).

 

Opis: Višegodišnja biljka, 10-25 (-40) cm visoka. Rizom položen ili kos, tanak, često izdužen i granat, katkad sa 2 stabljike. Filopoda. Stabljika jednostavna, gola, tanka, skoro kao skapus, sa 1 (-3) glavice; akladijum 10-15 cm dugačak; grančica 0 (-2), dugačke, tanke, lučno savijene, sa 1 glavicom. Prizemnih listova 5-8, 3-12 cm dugački, spoljašnji veoma često usko loptičasti, zaobljeno tupi; ostali listovi linearni manje-više šiljati; svi listovi po obodu celi, sivozeleni, često jako valoviti, suženi u manje-više široki rukavac; listova stabljike 1-3, usko linearni do šilasti. Involukrum (-8) 10 (-12) mm dugačak, široko ovalan. Listići involukruma skoro pravilno poređani kao crepovi na krovu, manje-više uski, šiljati do vrlo šiljati, crnozeleni, bez oboda, bez pahuljastih dlaka, pokriveni sa malo do umereno žlezdama i pokriveni jedva umereno dlakama (ove sa crnom osnovom). Cvetovi žuti, bez treplji. Stibić prvo žut, zatim često tamniji. Papus snežnobeo. Ahenija boje slame, 3,5 mm dugačka. 7-8.

Opšte rasprostranjenje: Endemit Balkanskog poluostrva, rasprostranjen u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Grčkoj i Bugarskoj.

Rasprostranjenje u Srbiji: Prokletije (Đaravica), na silikatu.

Stanište: Vegetacija stena i sipara na krečnjacima i silikatima visokoplaninskih područja.