Bupleurum pachnospermum Panč. 1874

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Bupleurum pachnospermum Panč. 1874

= Bupleurum commutatum Boiss. et Bald. subsp. glaucocarpum (Borb.) Hayek 1927

= B. gerardii Jacqun 1775 subsp. glaucocarpum Borbas 1896

= B. commutatum Boissiier & Baldacci var. pachnospermum Wolff 1910

= B.pruinosum Panč. in sched. 1868, «nom. nudum»

 

Pun naziv taksona:

Bupleurum pachnospermum Panč., Fl. Princ. Serb. 329 (1874)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Flora Kneževine Srbije ili vaskularne biljke, koje u Srbiji divlje rastu. Po analitičkom metodu složio Dr. Josif Pančić. Flora Principatus Serbiae. - Državna štamparija, Beograd, 1874, XXXIV+798 str.

 

Locus classicus: Vrška čuka (Pančić 1874: 329).

Holotypus: Vrška čuka, Pančić 6408, sub. Bupleurum pruinosum spec.nova, 1868, BEOU!

 

Opis: Jednogodišnja plavičasto zelena ili zelena biljka. Stabljika visine do oko 80 cm, granata većinom u gornjem delu, sa savijenim račvastim granama. Listovi linearni ili linearno lancetasti, manje više izduženo zašiljeni, osnovom obuhvataju stabljiku, dužine 10-20 cm, široki 3-5 mm; donji sa 9-11 nerava, gornji linearni, sa 3 nerva. Štitovi na vrhovima grana sa 3-6 vrlo nejednakih zrakova, bočni sa manje zrakova. Listići involukruma linearno lancetasti, sa 5 nerava; listići involuceluma sa 3 nerva ,od zrelih plodova duži. Štitići sa 5-10 cvetova. Krunični listići žuti. Plodovi dužine 2-2.5 mm, pepeljasto sivi, jajasto elipsoidni, sa končastim rebrima.VII-IX

Opšte rasprostranjenje: Balkansko poluostrvo. Rumunija, Bugarska, Srbija. Balkansko-panonski florni elimenat.

Rasprostranjenje u SR Srbiji: Vrška čuka.

Stanište: Termofilni kamenjari i otvoreni i svetli šumarci, pretežno na krečnjaku.